Hjem

Strategi

Kunnskap som former samfunnet

Universitetet i Bergens strategi 2016–2022 «Hav, liv, samfunn» viser vårt verdigrunnlag, vår posisjon og vår rolle, og hvordan våre prioriteringer settes for å videreutvikle Universitetet i Bergen i tråd med dette.

Last ned strategien - nynorsk (PDF)

Last ned strategien - bokmål (PDF)

Universitetet i Bergen har vært, er og skal være et internasjonalt forskningsuniversitet hvor all aktivitet er basert på akademisk frihet og nysgjerrighetsdrevet forskning.

Våre oppdrag er å bidra med kompetanse til samfunnet gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

Fakultetene og Universitetsmuseet representerer våre viktigste kunnskapsarenaer.

Vi skal vise frem relevansen av forskning og utdanning. Meningsbryting og kunnskapsformidling er en forutsetning for å utvikle akademia og et demokratisk samfunn.

INTERNASJONALISERING

Bergensstudenter er mest internasjonale

UiB er på topp på utveksling, men vil bli enda bedre. Det nye ambisiøse målet er at fire av ti studenter skal dra på utveksling.

Nyhet

Ny digitaliseringsstrategi for UiB

Universitetet i Bergen skal digitaliserast. Det inneber eit meir opent og effektivt universitet.

INTERNASJONALISERING

Globale utfordringer, lokale konsekvenser

Rektor Dag Rune Olsen har vært på besøk hos University of the South Pacific for å styrke samarbeidet mellom Bergen og Fiji. Han møtte også UiB-studenter på utveksling.

UNIVERSITETSLIV

Nytt budsjett i strategiens ånd

Strategien for 2016-22 er tydelig i UiBs budsjett for 2017. Det satses sterkt på kunnskapsklynger, nybygg, infrastruktur og digitalisering samt etableringen av et nytt kunstnerisk fakultet, samtidig som administrasjonen skal effektiviseres.

UNIVERSITETSLIV

MN-fakultetet skal organisere klima- og energisatsing

Klima- og energiomstilling er et satsingsområde for Universitetet i Bergen. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet får oppdraget med å organisere satsingsområdet.