Hjem

Strategi

Kunnskap som former samfunnet

Universitetet i Bergens strategi 2016–2022 «Hav, liv, samfunn» viser vårt verdigrunnlag, vår posisjon og vår rolle, og hvordan våre prioriteringer settes for å videreutvikle Universitetet i Bergen i tråd med dette.

Last ned strategien - nynorsk (PDF)

Last ned strategien - bokmål (PDF)

Universitetet i Bergen har vært, er og skal være et internasjonalt forskningsuniversitet hvor all aktivitet er basert på akademisk frihet og nysgjerrighetsdrevet forskning.

Våre oppdrag er å bidra med kompetanse til samfunnet gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

Fakultetene og Universitetsmuseet representerer våre viktigste kunnskapsarenaer.

Vi skal vise frem relevansen av forskning og utdanning. Meningsbryting og kunnskapsformidling er en forutsetning for å utvikle akademia og et demokratisk samfunn.

Strategien

Universitetets strategi skal revideres

Siden 2016 har UiB styrt etter en strategi der hav, liv og samfunn har vært både stikkord og bærebjelker. Når virkemidlene i strategien nå skal justeres, blir studentenes og de ansattes innspill viktige, sier prorektor Margareth Hagen.

Senter for klima- og energiomstilling

Forsking på grøn omstilling er best i hardt vêr

– Det er på Vestlandet vi kjenner mest på dette med flom og ekstremvêr, seier klimaforskar og senterleiar Håvard Haarstad.

Nyhet

– En stolt dag

UiBs nye Senter for fremragende forskning er nå offisielt åpnet.

Nyheter

Nytt karriereprogram gir drahjelp til unge forskarar

- Om ein vil bygge ei forskerkarriere, er det ikkje nok å vere fagleg dyktig eller ha eit stort talent, seier prorektor ved UiB Margareth Hagen.

Statsbudsjettet 2018

Vil samle dei marine miljøa i Bergen

Regjeringa set fart på utgreiinga av ei samlokalisering av dei marine miljøa i Bergen, og løyver ti millionar kroner til prosessen.