Hjem
Click

Strategi

Samfunnskontakt

UiB skal innen 2022 være en ettertraktet kompetanseinstitusjon som har styrket sine langvarige relasjoner med myndigheter, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv.

Dette skal vi oppnå:

Ved å utdanne kandidater som møter samfunnets krav til forskningsbasert kompetanse. I tillegg til å ha utdanningsprogrammer av høy kvalitet fra sterke fagmiljø, skal vi legge til rette for praksisopphold i studiene. Dette vil vi gjøre i samarbeid med næringsliv, organisasjoner, forvaltningen og forskningsinstitutter.

Ved å initiere og tilrettelegge for forskningsprosjekter i skjæringspunktet mellom universitetet og omverden.

Ved å invitere til økt samarbeid med forskningsinstitusjonene UiB har eierskap til, og med relevante aktører innen helse- og utdanningssektoren – som Helse-Vest, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.

Ved å synliggjøre våre kandidaters kompetanse og prestasjoner for et bredt og allsidig arbeidsmarked, og styrke og profilere etter- og videreutdanning som en del av UiBs samlede utdanningstilbud.

Ved aktivt å ta i bruk ordningen med forskerrekruttering i næringslivet og offentlig forvaltning gjennom programmene «Nærings-ph.d.» og «Forvaltnings-ph.d.».

Ved å lytte til og satse offensivt på våre alumner i inn- og utland som universitetets ambassadører.