Hjem
Click

Strategi

Hovedsatsingsområder 2016-2022

Globale samfunnsutfordringer

Forskning på globale samfunnsutfordringer er et av Universitetet i Bergens tre satsingsområder, sammen med marin forskning og forskning på klima og energiomstilling.

Universitetet i Bergen har en lang historie med forskning som støtter opp om en global bærekraftig utvikling. Utfordringer innenfor helse, miljø, demokrati, likeverd og en rettferdig samfunnsutvikling krever utstrakt samarbeid på tvers av disipliner og på tvers av ulike deler av verden.

Forskningen er aktuell for å forstå bakgrunn, sammenhenger og endringsprosesser i de store utfordringene vi møter nå og i fremtiden.

Forskning på de globale samfunnsutfordringene foregår ved alle fakulteter, de fleste institutter og ved flere spesialiserte sentre, ofte i samarbeid med internasjonale institusjoner.

Satsingsområdet het tidligere utviklingsrelatert forskning og utdanning, og var et satsingsområde for universitetet også i forrige strategiperiode. Et internasjonalt evalueringspanel holdt i 2015 Universitetet i Bergens innsats på feltet for å være av fremragende internasjonal standard.