Hjem
Click

Strategi

Klima og energiomstilling

Forskning på klima og energiomstilling er et av Universitetet i Bergens tre satsingsområder, sammen med marin forskning og forskning på globale samfunnsutfordringer.

Klimaforskningen ved Universitetet i Bergen (UiB) har røtter helt tilbake til starten av 1900-tallet, da Vilhelm Bjerknes grunnla bergensskolen i meteorologi. Denne gjorde moderne meteorologi og klimaforskning til en eksakt vitenskap.

I dag bærer Bjerknessenteret for klimaforskning navnet til Bjerknes. Men forskning på klima og energiomstilling finner i økende grad sted på tvers av alle UiBs fakulteter, fra språk- og samfunnsvitenskap til juss og realfag.

Forskning på klima og energiomstilling er tett knyttet opp mot UiBs to andre satsingsområder: Marin forskning og globale samfunnsutfordringer.