Hjem
Click

Kunnskapsklynge - helse

Helsecampus Årstadvollen er et fremtidsrettet klyngeprosjekt initiert av Universitetet i Bergen. Helseklyngen har som visjon å bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger i primærhelsetjenestene for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

MÅL FOR HELSEKLYNGEN

Helseløsninger for en ny tid

Helsecampus Årstadvollen er et fremtidsrettet klyngeprosjekt med mål å skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket.

Intervju

Oppgaver i kø for ny helseklynge

Den planlagte helseklyngen på Årstad kan både bidra til å gi gode svar på nye helseutfordringer og ta en nøkkelrolle i utviklingen av omsorgsteknologi, mener UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Helsecampus Årstadvollen

Arbeidsseminar om samarbeid på HCÅ

Hvordan kan vi samarbeide på tvers av studieprogrammene på Helsecampus Årstadvollen? Vi inviterer dere som ønsker å tenke rundt mulige arenaer for utdanningssamarbeid på HCÅ til et heldags arbeidsseminar fredag 21. april.

Nyhet

Vedtok byggestart av Helsecampus Årstadvollen

Et enstemmig Universitetsstyre vedtok 1. byggetrinn av Helsecampus Årstadvollen under universitetsstyremøtet torsdag 23. februar.

Fremtidens helsevesen

Helseklynge skal føde fremtidens helsevesen

Universitetet i Bergen , Bergen kommune og Høgskolen i Bergen vil bli fødselshjelpere for fremtidens helsevesen når ulike helseeksperter skal jobbe side om side i Norges første helseklynge for forebyggende helse.