Hjem
Click

Kunnskapsklynge - helse

Helsecampus Årstadvollen er et fremtidsrettet klyngeprosjekt initiert av Universitetet i Bergen, og med solid forankring i de helsefaglige miljøene i bergensområdet. Ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer, tverrfaglig samhandling og næringsutvikling, skal vi skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket.

MÅL FOR HELSEKLYNGEN

Helseløsninger for en ny tid

Helsecampus Årstadvollen er et fremtidsrettet klyngeprosjekt med mål å skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket.

Intervju

Oppgaver i kø for ny helseklynge

Den planlagte helseklyngen på Årstad kan både bidra til å gi gode svar på nye helseutfordringer og ta en nøkkelrolle i utviklingen av omsorgsteknologi, mener UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Samarbeid

Møteserien Faglig forum

For å dra veksler på tverrfaglig samarbeid og dyrke fram et mest mulig fruktbart samarbeidsklima, har aktørene i klyngeprosjektet etablert møteserien «Faglig forum». 

UNIVERSITETSLIV

Smittsom begeistring

På ein konferanse i august 2016 samla krefter frå heile Bergensregionen seg for å ta Helsecampus Årstadvollen eit steg nærare realisering.

UNIVERSITETSSTYRET

Vil ha helseklynge på Årstadvollen

Universitetsstyret har sluttet seg til planene om å etablere helseklyngen Helsecampus Årstadvollen.