Hjem

Kunnskapsklynge - helse

Helsecampus Årstadvollen er et fremtidsrettet klyngeprosjekt initiert av Universitetet i Bergen. Helseklyngen har som visjon å bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger i primærhelsetjenestene for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

Studentkonferansen om helseklyngen

- Tverrfaglighet skaper nytenking

- Dette har vært en av de viktigste konferansene Universitetet i Bergen har deltatt på i år, sier rektor Dag Rune Olsen.

Helseklyngen

Rivingen av det gamle odontologibygget er i gang

28. september startet rivingen av det gamle odontologibygget på Årstadvollen. Et nybygg skal nå reises i Årstadveien 17 for den nye helseklyngen i Bergen.

HELSEKLYNGE

– Helseklynger er avgjørende for fremtidens helseutfordringer

For å løse pasientenes helsebehov fremover, bør man samle ulike profesjoner under samme tak, mener helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Prosjektinformasjon

Byggeprosjektets fremdriftsplan

Informasjon om fremdriftsplaner og kommende milepæler i bygging av Helsecampus i Årstadveien 17.