Hjem
Click

Kunnskapsklynge - helse

Helsecampus Årstadvollen er et fremtidsrettet klyngeprosjekt initiert av Universitetet i Bergen. Helseklyngen har som visjon å bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger i primærhelsetjenestene for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

HELSEKLYNGE

– Helseklynger er avgjørende for fremtidens helseutfordringer

For å løse pasientenes helsebehov fremover, bør man samle ulike profesjoner under samme tak, mener helse- og omsorgsminister Bent Høie.

MÅL FOR HELSEKLYNGEN

Helseløsninger for en ny tid

Helsecampus Årstadvollen er et fremtidsrettet klyngeprosjekt med mål å skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket.

Prosjektinformasjon

Byggeprosjektets fremdriftsplan

Informasjon om fremdriftsplaner og kommende milepæler i bygging av Helsecampus i Årstadveien 17.