Hjem

Kunnskapsklynge - helse

Studentkonferanse om helseklyngen i Bergen

Vi inviterer studenter til å delta i utviklingen av helseklyngen i Bergen. Hva blir fremtidens helseutfordringer og fremtidens helsearbeidere - hvordan skal utdanningene og praksisfeltet henge med? Kan en helseklynge øke samarbeidet innen helsefeltet og stimulere til innovative ideer på tvers av studier og profesjoner?

Studentinvolvering er en sentral faktor for utvikling av helseklyngen i Bergen. Dagens studenter er morgendagens helsearbeidere, med ansvar for forvaltning av helsetjenester som forhåpentligvis utvikles i retning av bedre helse for langt flere. Nasjonale føringer på helsefeltet løfter frem potensialet i økt samarbeid, digitalisering og tjenesteinnovasjon – og nettopp dette er formålet med helseklyngen i Bergen.  

På konferansen vil studentene være i førersetet for drøftingene, med et blikk inn i fremtiden og en fot i bakken. Hvilke aspekter av fremtidens helseutfordringer engasjerer mest? Hvilke muligheter for utdanningssamarbeid ser en? Hvordan kan innovative ideer stimuleres? Hvordan vil nybyggene på Årstadvollen innfri forventninger om økt samarbeid?

Konferansen blir en møteplass for studenter på tvers av studieprogram og utdanningsinstitusjoner, og aktører fra utdannings-, forsknings- og praksisfeltet deltar for å bidra til erfaringsdeling og drøfting.

Konferansen er gratis, og det blir servering av mat og drikke.

Lenke til påmelding

Inntil 75 % av plassene på konferansen er forbeholdt studenter.

Smakebiter fra programmet:

  • Helsecampus – hvorfor bør studenter engasjere seg? Eivind Valestrand, leder av Nmf (Norsk medisinstudentforening) i dialog med Peter Øverlie, styremedlem i NSF (Norsk sykepleierforbund student)
  • Suksessfaktorer med studentinvolvering -bioCEED, Senter for fremragende utdanning (SFU) ved UiB
  • Hvordan fremme innovative forslag - info fra Mohnsenteret/HVL om idémesterskap for studenter
  • Studenter som ressurs i kunnskapsbasert virksomhet – perspektiver fra praksisfeltet og eksempel fra Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS)
  • Hvordan forholder pasienter og pårørende seg til studenter i praksisfeltet? Innspill fra brukerorganisasjon.

Ikke gå glipp av denne muligheten til å være en del av fellesløftet for helseklyngen i Bergen! Meld deg på!