Hjem

Kunnskapsklynge - helse

Studentkonferanse om helseklyngen i Bergen

Vi inviterer studenter til å delta i utviklingen av helseklyngen i Bergen. Hva blir fremtidens helseutfordringer og fremtidens helsearbeidere - hvordan skal utdanningene og praksisfeltet henge med? Kan en helseklynge øke samarbeidet innen primærhelsefeltet og stimulere til innovative ideer på tvers av studier og profesjoner?

Studentinvolvering er en sentral faktor for utvikling av helseklyngen i Bergen. Dagens studenter er morgendagens helsearbeidere, med ansvar for forvaltning av helsetjenester som forhåpentligvis utvikles i retning av bedre helse for langt flere. Nasjonale føringer på helsefeltet løfter frem potensialet i økt samarbeid, digitalisering og tjenesteinnovasjon – og nettopp dette er formålet med helseklyngen i Bergen.  

På konferansen vil studentene være i førersetet for drøftingene, med et blikk inn i fremtiden og en fot i bakken. Hvilke aspekter av fremtidens helseutfordringer engasjerer mest? Hvilke muligheter for utdanningssamarbeid ser en? Hvordan kan innovative ideer stimuleres? Hvordan vil nybyggene på Årstadvollen innfri forventninger om økt samarbeid?

Konferansen blir en møteplass for studenter på tvers av studieprogram og utdanningsinstitusjoner, og aktører fra utdannings-, forsknings- og praksisfeltet deltar for å bidra til erfaringsdeling og drøfting.

Påmeldingsfristen er nå gått ut. Konferansen vil bli strømmet - følg med på arrangementet på Facebook.

Program

De store utfordringene: Kl. 16.00 - 17.00

 • Et brukerperspektiv på helsehverdagen i kommunen v/Inger Johanne Knudsen, brukerrepresentant i kommunens eldreråd
 • Summing på bordene – utfordringer for din profesjon i fremtidens helsefelt
 • «Sofadialog» om fremtidens utfordringer innen primærhelsefeltet v/ Eivind Valestrand, leder Norsk medisinstudentforening (Nmf) og Peter Øverlie, styremedlem i Norsk sykepleierforbund student (NSF)

Studentinvolvering: kl. 17.00 - 17.35

 • Hvordan fremme mer studentinvolvering? v/ Ragnhild Gya og Jenny Neuhaus, studentressurser ved Bioceed/Senter for fremragende utdanning, Institutt for biologi UiB
 • Tverrprofesjonelt samarbeid – erfaringer med å jobbe som et studentteam i praksis v/ studentgruppe i TVEPS (Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring)

Pause og buffet i Café Christie.

Kompetanse: Kl. 18.20 - 19.50: Workshops (rullering i 2 x 40 min)

 1. Studententreprenørskap i profesjonsutdanningene (fasilitator: Mohnsenteret HVL)
 2. Kommunikasjon i et helseperspektiv

Kultur: kl. 19.50 - 20.25.

 • Bergen Improbattle – Helse edition Studentteateret Immaturus
 • Studentarealene i nytt bygg på Årstadvollen v/ sentral brukergruppe, arkitektfirma og universitetspedagog Ivar Nordmo

Veien videre: kl. 20.25 - 20.50

 • Idédugnad for samarbeid og involvering fremover – et blikk frem mot innflyttingen i nytt bygg. Fasilitator: faglig leder Reidun Kjome
 • Avrunding med appeller v/ ledere av samarbeidspartnere for helseklyngen

Se også detaljert program.