Hjem

Studentsider

Sykkel-VM

Sykkel-VM og din studiehverdag

Fra 16. til 24. september arrangeres sykkel-VM i Bergen. Arrangementet vil kunne påvirke din studiehverdag, men vil i liten grad få konsekvenser for universitetets daglige drift.

uci_bergen_stacked_rgb_keyline.jpg

Logo for sykkel VM med teksten 2017 Road world championships

Eksamen og undervisning

Under sykkel-VM vil det ikke avholdes skriftlig skoleeksamen ved UiB. Undervisningen vil i all hovedsak gjennomføres som vanlig, men med noen begrensninger på enkelte fakulteter. Det vil ikke gis fritak fra obligatoriske aktiviteter.

Reisetid

Vi anbefaler deg å sjekke hvordan sykkel-VM vil påvirke din reisevei, og generelt beregne god tid til å komme deg til og fra universitetet. En generell anbefaling er å benytte kollektiv transport, gå eller sykle til og fra jobb – og beregn god tid! Du finner mer informasjon om dette her:

  • Trafikkavvikling: Informasjon fra arrangøren Bergen 2017: bergen2017.no
    Her finnes oversikt over hvilke veier som er stengt, blant annet i form av kart.
  • Kollektivtrafikk, Skyss: skyss.no/sykkel-vm

Bergen sentrum blir stengt for gjennomkjøring og innkjøring hele døgnet, alle dager. I hele perioden vil det gå busser inn til Bystasjonen fra alle bydeler. Bybanen vil også gå som normalt, men siste/første holdeplass blir Nonneseter/Bystasjonen. Haukeland universitetssykehus vil også bli utilgjengelig for privatbiler mellom klokken 08.30 – 19.00. En egen busslinje mellom Haukeland og Bergen busstasjon skal sikre at ansatte, pasienter og pårørende kommer seg til sykehusområdet.   

Vær oppmerksom på at biltrafikken også vil bli berørt dagene før og etter arrangementet.

Vil du vite mer?

  • Kontakt informasjonssenteret på fakultetet ditt hvis du har spørsmål om undervisning
  • Følg med på uib.no/student for oppdatert informasjon 
  • Hold deg oppdatert på ev. informasjon fra underviserne dine på Mitt UiB.