Hjem

Studentsider

Si fra om læringsmiljøet

Når det er alvor


Trafikklys med rødt signal
Si fra om skadelige, farlige, uetiske eller straffbare hendelser. Eksempler kan være forurensing, forskningsfusk, korrupsjon, mobbing, trusler eller seksuell trakassering. Du kan melde fra skriftlig på nettskjema eller muntlig til fakultetets læringsmiljøkontakt. Dette bør du vite før du melder fra. Har du vært utsatt for skade eller farlig uhell på skal du melde fra til nærmeste leder eller læringsmiljøkontakt som skal ivareta deg, og rapportere hendelsen. Alternativt kan du melde fra om hendelsen her.

Logg inn på nettskjema i FEIDE for å si fra om alvorlige forhold

Når noe må forbedres


Trafikklys med gult signal
Si fra om dårlige sider ved det fysiske eller sosiale læringsmiljøet ditt. Det kan for eksempel være ekskluderende læringsmiljø, manglende sosialfaglige tiltak eller forstyrrende oppførsel. Forsøk gjerne å løse saken i samarbeid med studenttillitsvalgte, studiekonsulenten på ditt studieprogram eller læringsmiljøkontakten på fakultetet først. Uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell meldes i HMS-portalen. Feil og mangler i rom eller bygninger skal meldes om til Lydia. Klager på vedtak sendes til postmottaket på ditt fakultet.

NB! Om du er usikker på alvorlighetsgrad i saken, eller komme med personopplysninger så meld saken inn som 'rød' sak.

Velg i skjema for å si fra om dårlige sider

Når du er fornøyd


Trafikklys med grønt signal
Hva inspirerer deg? Hva vil du ha mer av i ditt læringsmiljø? Dine tilbakemeldinger kan gjøre at et bra tiltak fortsetter og dermed kan komme flere studenter til gode. Si det direkte til den det gjelder, studiekonsulenten, læringsmiljøkontakten, studenttillitsvalgte eller gjennom nettskjema. Tips ditt fakultet om et studiemiljø eller en person som du mener fortjener å vinne Læringsmiljøprisen.

Velg i skjema for å gi ros