Hjem

Studentsider

Reglement og prosedyrer

Utdanningsfeltet er regulert av både nasjonale lover og forskrifter som bare gjelder for Universitetet i Bergen. Du finner en oversikt over mange av de viktigste her.

Vi har samlet beskrivelser av hvordan fakultetene håndterer spørsmål om blant annet studiepermisjon, godkjenning/innpassing av ekstern utdanning og klager på eksamen.