Hjem
Click

Studentsider

Studentliv

Reise på utveksling?

Kva venter du på?

Utveksling til Ege üniversitesi i Izmir, Tyrkia.

Som UiB-student på eit bachelor- eller masterprogram kan du reise ut på ein av avtalane til fakultetet/instituttet ditt eller på ein av UiBs sentrale avtalar.

Vi har to søknadsrunder for utveksling kvart år:

Søknadsfristen 1. februar er for utreise i påfølgande haustsemester (+ ev. vårsemester).
Søknadsfristen 1. september er for utreise i påfølgande vårsemester.*

MERK: Nokre få universitet har søknadsfrist berre ein gong i året, sjå oversikta her.

* Det juridiske fakultet organiserer fristane 1. februar og 1. september på ein litt annan måte for sine utvekslingsavtalar - les meir om det her
__________________________________

__________________________________

Spørsmål om utveksling? Send ein epost til utveksling@uib.no