Hjem
Click

Studentsider

Studentliv

Reise på utveksling?

Kva venter du på?

Utveksling til Ege üniversitesi i Izmir, Tyrkia.

Som UiB-student på eit bachelor- eller masterprogram kan du reise ut på ein av avtalane til fakultetet/instituttet ditt eller på ein av UiBs sentrale avtalar.

Det er visse minimumskrav til studentar som ynskjer å reise på utveksling gjennom UiB sine avtalar. Du må gå på eit bachelor-, master- eller profesjonsstudium ved UiB når du søker, og opptaket på studiet må vere gyldig i heile utvekslingsperioden.


Når kan du dra?
Vi har to søknadsrunder for utveksling kvart år:Søknadsfristen 1. februar er for utreise i påfølgande haustsemester (+ ev. vårsemester).Søknadsfristen 1. september er for utreise i påfølgande vårsemester. Med unntak av det juridiske fakultet. Nokre få universitet har søknadsfrist berre ein gong i året.


Spørsmål om utveksling?
Send ein epost til utveksling@uib.no