Hjem

Studentsider

Studentliv

Reise på utveksling?

Neste søknadsfrist er 1. februar, for utreise hausten 2018.

utveksling_smalt_malene_sorensen.jpg

En jente ser ned på en storby fra et høyt bygg og tar bilde av solnedgangen
Foto:
Malene Sørensen

Som UiB-student på eit bachelor- eller masterprogram kan du reise ut på ein av avtalane til fakultetet/instituttet ditt eller på ein av UiBs sentrale avtalar.

Det er visse minimumskrav til studentar som ynskjer å reise på utveksling gjennom UiB sine avtalar. Du må gå på eit bachelor-, master- eller profesjonsstudium ved UiB når du søker, og opptaket på studiet må vere gyldig i heile utvekslingsperioden.

Når kan du dra?
Vi har to søknadsrunder for utveksling kvart år: Søknadsfristen 1. februar er for utreise i påfølgande haustsemester (+ ev. vårsemester). Søknadsfristen 1. september er for utreise i påfølgande vårsemester. Med unntak av Det juridiske fakultet. Nokre få universitet har søknadsfrist berre ein gong i året.

Spørsmål om utveksling?
Send ein epost til utveksling@uib.no

Relevante lenker
Finn utvekslingsavtale
Klar for å søke? (Søknadsweb)
Elektronisk resultatoverføring med Emrex