Hjem

Studentsider

Semesterregistrering

Alle studentar må betale semesteravgift og godkjenne utdanningsplanen sin på StudentWeb.

Semesterregistrering - for nye studenter

StudentWeb er ei nettbasert teneste for alle studentar ved UiB. Tenesta krev identifisering med fødselsnummer og PIN-kode. Innlogginga skjer via ei kryptert oppkobling, og dei private opplysingane om deg vil ikkje vere tilgjengelege for andre enn dei interne sakshandsamarane ved Universitetet i Bergen. 

StudentWeb finn du ei rekkje tenester:

Innanfor gjeldande fristar:

Du kan godkjenne utdanningsplanen din på StudentWeb:

Høstsemesteret frå veke 25 til 1. september.
Vårsemesteret frå veke 50 til 1. februar.