Hjem

Studentsider

Eksamensdatoer og lokaler

Informasjon fra hvert fakultet om datoer, lokaler og praktisk informasjon som du er forpliktet til å kjenne til.

Høstsemesteret 2017


Eksamenslokaler

Lokalene er presentert med bilder. Vi oppgir adresser til bygningene og vi opplyser om kollektivtransporttilbud for eksamenslokaler som befinner seg utenfor sentrum. Lokalene er presentert i alfabetisk rekkefølge.