Hjem

Studentsider

Vitnemål og karakterer

Vitnemål, karakterer, Diploma supplement og navneendring.

  • Vitnemålsportalen er en ny digital tjeneste hvor tidligere og nåværende studenter selv kan hente ut resultatene fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er gratis å benytte.
  • Etter at du har fullført en bachelor- eller mastergrad ved UiB kan du bestille vitnemål. Vitnemål utstedes kun én gang per grad. 
  • Et Diploma Supplement (vitnemålstillegg) blir lagt ved vitnemålet ditt. Dette inneholder en nærmere beskrivelse av utdanningen og av det norske systemet for høyere utdanning.
  • Dersom du har endret navn må du melde inn navneendring. Navnet vi har registrert på deg er også det vi bruker på alle offisielle UiB-dokumenter som karakterutskrift, vitnemål og så videre.