Hjem

Studentsider

Digital vurdering

Digital vurdering for studenter

Praktisk informasjon til studenter som skal ha digital skoleeksamen og hjemmeeksamen

Digital eksamen - slik gjør du det

Informasjonsfilm om hvordan en digital skoleeksamen foregår ved UiB.

Som student er du selv ansvarlig for å sette deg inn i de reglene som gjelder for digital skoleeksamen, se Instruks til kandidatene før eksamen.

Oversikt over eksamensdato finner du i eksamensplanen. Kandidatnummer og sted for digital skoleeksamen finner du i Studentweb.

Ved digital skoleeksamen tar du med deg din egen datamaskin til eksamen. UiB bruker Inspera Assessement som eksamensløsning. Pålogging til eksamensløsningen gjøres her: https://vurdering.uib.no/ (OBS! gjelder kun studenter). Velg "Logg inn med Feide" og bruk vanlig UiB brukernavn (ikke hele e-postadressen) og passord - samme som du bruker til å logge på Mitt UiB og Webmail.

Før eksamen

Pålogging i eksamensløsningen er knyttet opp mot din brukerkonto ved UiB (som du bruker til å logge på UiB sine maskiner, i Mitt UiB og Webmail). Det er ditt ansvar som student å sørge for at du har en aktiv brukerkonto ved UiB på eksamensdagen. Husk å skifte passord dersom du får melding om det. Har du glemt passord, kan du sette nytt passord.

Krav til utstyr

Du tar med en bærbar datamaskin (PC eller Mac) på eksamensdagen. UiB tillater ikke nettbrett, mobiltelefon eller tilsvarende. Dersom du har en maskin som ikke kan benyttes, kan du låne maskin fra UiB (se fane for «Låne datamaskin?»).

Din maskin må:

 • Ha operativsystem lik eller nyere enn Windows 7 eller OSX (Mac) 10.10
 • Ha en nettleser installert, du finner du minstekrav til versjon her
 • Støtte trådløst nettverk. Vi bruker Eduroam (hvordan koble til Eduroam), der det er nødvendig vil du får nettverksinformasjon i lokalet
 • Ha støttet versjon av Sikker nettleser installert:

Sikker nettleser

Safe Exam Browser (SEB) er en enkel nettleser som brukes ved skoleeksamen for å stenge tilgang til ressurser på maskin og nett under eksamen. Du er selv ansvarlig for å installere SEB på maskinen du tar med deg til eksamen FØR eksamensdagen og sikre at du har riktig versjon installert på maskinen.

Du laster ned og installerer sikker nettleser ved å logge inn i eksamensløsningen og velge "Demotest med sikker nettleser (SEB)" (under fanen "Demotester"). Følg instruksjonene på skjermen.

Du bør før hver eksamensperiode teste at installasjon av sikker nettleser til din maskin var vellykket, som beskrevet over. Eksamensløsningen tar i bruk nye versjoner av sikker nettleser jevnlig og det kan være nødvendig å installere nyere versjon for å få gjennomført eksamen. OBS! Husk å finne passord for å åpne demotesten i SEB før du åpner testen, dette ligger litt lengre nede på siden til "Demotest med sikker nettleser (SEB)".

NB! Last ALLTID ned sikker nettleser fra https://vurdering.uib.no, så sikrer du at du har riktig versjon. Se forøvrig ofte stilte spørsmål dersom du har spørsmål om installasjon.

Eksternt utstyr
Dersom du ønsker å benytte eksternt tastatur eller ekstern mus på eksamen, må du ta med deg dette selv. Utstyret må være kablet, IKKE trådløst.

Bli kjent med eksamensløsningen

Benytt eventuelle muligheter som gis i undervisningen til å bli kjent med eksamensløsningen før eksamen. Du kan bli kjent med eksamensløsningengjennom DEMO-testene som du finner når du logger på. DEMO-testene kan du gjennomføre så mange ganger du ønsker.

Leverandørens nettsider for studenter gir deg også muligheter til å bli kjent med systemet gjennom film, tekst og bilder. Dess bedre du kjenner eksamensløsningen før eksamensdagen, dess mer kan du konsentrere deg om innholdet i eksamensbesvarelsen din på eksamensdagen.

På eksamensdagen

Se også Instruks til kandidatene før eksamen.

 • Ta med datamaskin og strømforsyning (lader) til eksamen.
 • Møt opp i eksamenslokalet senest 30 min før eksamen starter (også dersom du skal låne datamaskin fra UiB). OBS! Dersom du skal ha JUS-eksamen må du møte senest 40 minutter før på grunn av bokkontroll.
 • Finn din plass, finn frem datamaskin og det du ellers skal ha på pulten under eksamen. Pakk vekk vesker/sekker og yttertøy som anvist. Start maskinen din.
 • Det er viktig å lukke/avslutte alle unødvendige programmer som kjører på maskinen din for å sikre at datamaskinen fungerer best mulig under eksamen.
 • Koble til det trådløse nettverket som skal brukes under eksamen. Eduroam brukes i hovedsak (hvordan koble til Eduroam), der det er nødvendig vil du får nettverksinformasjon i lokalet
 • Start en nettleser (ikke Safe Exam Browser) og gå til: https://vurdering.uib.no/. Velg "Logg inn med Feide", og bruk ditt UiB brukernavn og passord.
 • Finn din eksamen og følg instruksjonene på skjermen for å laste eksamen i sikker nettleser. Du vil bli bedt om passord (PIN-kode), dette får du opplyst av eksamensvakten like før eksamen starter.
 • Når eksamen starter får du tilgang til eksamensoppgaven og til å skrive besvarelsen din.
 • Du leverer selv besvarelsen din i systemet når du er ferdig, men du må huske å registrere innlevering hos ansvarlig eksamensvakt før du forlater eksamen. Vær oppmerksom på at når eksamenstiden er ute låses besvarelsen din automatisk for redigering og du blir sendt til innleveringssiden.
 • Eksamensbesvarelsen din er som hovedregel tilgjengelig i eksamensløsningen etter eksamen, under fanen 'Arkiv'.

Håndskrevne vedlegg/skisser til din besvarelse

Dersom faglærer har lagt opp til det vil det på enkelte emner være mulig å legge ved håndtegnede skisser/illustrasjoner til besvarelsen.

For å bruke disse genererer du en skisse-ID i eksamensløsningen som påføres skissearket etter anvisninger i lokalet, samt fyller ut alle informasjonsfeltene på arket. Skisse-ID er unik pr. student pr. oppgave, og det er viktig at denne er fyllt inn korrekt. 

Arkene leveres samlet til hovedvakten i lokalet når du er ferdig med eksamen, i den rekkefølgen de skal legges til besvarelsen. Arkene skannes så inn og legges ved de respektive oppgavene. Merk at det kun må brukes blå eller svart penn. Se eksempler på tomme og utfylte skisseark her

Etter eksamen

Eksamensbesvarelsen din er som hovedregel tilgjengelig i eksamensløsningen etter eksamen, under fanen 'Arkiv'.

Skulle det dukke opp tekniske problemer knyttet til sikker nettleser og din datamaskin, se informasjon i FAQ.

Hjemmeeksamen og oppgaveinnlevering

Dersom du skal levere hjemmeeksamen i eksamensløsningen logger du inn som vanlig (se Innlogging), åpner prøven og laster opp fil etter instruksene på skjermen. Forsikre deg om at du kommer til kvitteringssiden for innlevering før du går tilbake til Dashbord og logger. Dersom du kan levere flere ganger vil systemet automatisk levere inn den opplastede besvarelsen ved prøveslutt. 

Vær oppmerksom på at når eksamenstiden er ute låses besvarelsen din automatisk for redigering, last derfor opp besvarelsen i god tid før innleveringsfristen.

På denne nettsiden finner du en video som viser alle elementene i å levere en hjemmeeksamen i eksamensløsningen. Merk at dersom du kan levere flere ganger vil du ikke nå kvitteringssiden men systemet vil automatisk levere inn den opplastede besvarelsen ved prøveslutt.

Masterinnlevering i Studentweb

Masteroppgaver ved UiB skal leveres i Studentweb. Informasjon om innlogging og levering finner du i MittUiB.

Tilrettelegging

Har du behov for tilrettelegging ved digital eksamen, gjelder vanlige regler for tilrettelegging og ordinær søknadsfrist. Det vil ikke bli innvilget tilrettelegging med bruk av PC i emner med digital eksamen som vurderingsform.

For mer informasjon se siden Tilrettelegging ved eksamen.

Låne datamaskin?

Dersom du ikke har en bærbar datamaskin (se krav til utstyr) å ta med deg på eksamen, kan du søke om å få låne datamaskin fra UiB. Lånemaskiner blir utlevert i eksamenslokalet før eksamen starter. Sikker nettleser er installert på maskinen.

Søknadsfrist er en uke (5 virkedager) før eksamensdagen, det vil si at hvis du har eksamen den 8. i måneden, må du legge inn søknad senest 1. i måneden. Denne fristen gjelder helt konsekvent. Du søker om lånemaskin ved eksamen ved å fylle ut dette søknadsskjemaet. Dersom det skulle oppstå behov for lånemaskin etter fristen er gått ut må du i utgangspunktet låne deg en maskin privat. Skulle dette bli umulig ta umiddelbart kontakt med brukerstøtte via Issuetracker.

Husk at du må sende en ny søknad per eksamen du har behov for å låne maskin til.

Brukerstøtte

FAQ (ofte stilte spørsmål) vil kunne gi svar på mange problemstillinger knyttet til eksamen.

IT assistentene (tidl. PC-vaktene) kan være behjelpelige med støtte til installasjon av sikker nettleser i forkant av eksamensdagen. Teknisk støtte vil være tilgjengelig gjennom hele eksamen, men støtte til installasjon av sikker nettleser må skje før eksamen.

Dersom du trenger ytteligere hjelp  kan du melde dette i Issuetracker (logg inn og velg 'digital eksamen' i menyen til venstre) så vil du bli kontaktet på e-post så raskt som mulig.

Privatister

Dersom du skal ta eksamen som privatist, må du opprette brukerkonto ved UiB for å kunne logge inn i eksamensløsningen og avlegge eksamen. Se tilsendt brev fra fakultetet.

Du må på lik linje med studenter ta med egen datamaskin til eksamen, samt installere sikker nettleser på maskinen din FØR eksamensdagen. Se informasjon under fanen "Før eksamen".

Kandidater som deltar på eksterne kurs arrangert av UiB vil få utdelt påloggingsinformasjon i forbindelse med eksamen.