Hjem
Click

Studiekvalitet

 

 

Kvalitetssystemet ved UiB skal fremja studentane sine moglegheiter for å lukkast i studieløpet, og vera ein integrert del av kvardagen både for studentar og tilsette.

 

Studiekvalitetskonferansen 2016

Studiekvalitet i fusjoner

Hvordan kan fusjoner bidra til å styrke studiekvaliteten? Gjennom strukturelle/organisatoriske virkemidler? Gjennom arbeid med kultur?