Hjem

Studiekvalitet

Spørreundersøkelse: UiB-student 2013

UiB-student 2013 omfatter en større spørreundersøkelse og gruppesamtaler med studenter.

Universitetet i Bergen skal tilby den beste forskningsbaserte utdanningen i Norge. Kunnskap om studentenes erfaringer er avgjørende for å nå et slikt mål. Siden 2001 har vi gjennomført jevnlige spørreundersøkelser blant studentene, der vi ønsker å fange opp oppfatninger av læringsmiljø, fag og studentliv.

UiB-student 2013 omfatter en større spørreundersøkelse og gruppesamtaler med studenter. Studieadministrativ avdeling har vært ansvarlig for utforming og gjennomføring av opplegget. Samlerapport fra undersøkelsen er publisert i UiBs studiekvalitetsdatabase.