Hjem

Studiekvalitet

Rådet for førstesemesterstudier

Rådet for førstesemesterstudier skal være et rådgivende organ for Utdanningsutvalget i utdanningspolitiske spørsmål og enkeltsaker som angår universitetets førstesemesterstudier.

Rådet består av viserektor for utdanning (leder), representanter fra alle fakultetene samt to studentrepresentanter. Studieadministrativ avdeling er sekreteriat for rådet. Institutt for filosofi og førstesemesterstudier har fast observatørrett. Rådet har ikke faste møter, men møtes 1-2 ganger i semesteret.