Hjem

Studiekvalitet

Handlingsplanar

Her er dei viktigaste handlingsplanane relaterte til utdanningsverksemda ved Universitetet i Bergen: "Handlingsplan for arbeidet med akademisk redelighet i utdanningen" og "Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet".