Hjem

Studiekvalitet

Studiekvalitetsbasen

Studiekvalitetsbasen er UiBs sentrale arkiv for utdanningsmeldinger, evalueringer og andre rapporter knyttet til studiekvalitet.

Et fungerende system for kvalitetssikring er betinget av rutinemessig kommunikasjon av resultater og utfordringer i organisasjonen.

Kvalitetssystemet for utdanningene ved UiB er basert på prosessene rundt rapportering til nasjonale instanser (Kunnskapsdepartementet) og på interne evalueringsprosedyrer. Evalueringsprosedyrene er beskrevet i kvalitetshåndboken (pdf-fil). Evalueringer skal primært behandles av ledelsen på de relevante nivåer, men et sentralt prinsipp er at alle evalueringer også skal være offentlig tilgjengelig. 

UiB har derfor etablert en egen studiekvalitetsbase, der utdanningsmeldinger, evalueringer og annet skal legges inn og hentes fram ved behov. Gjennom kvalitetsbasen får en også tilgang til maler og registreringsskjema for selve evalueringsarbeidet.