Hjem

Studiekvalitet

Læringsmiljøundersøkelsen

Læringsmiljøundersøkelsen ble gjennomført våren 2010 blant alle universitetets studenter.

Undersøkelsen tar for seg alle sider ved læringsmiljø - fysisk og psykisk. Gjennom undersøkelsen forsøker en å danne et bilde av utfordringer knyttet til studiemiljø - tilgjengelighet og kvalitet på lesesaler, grupperom, auditorier etc, deltakelse i studentorganisasjoner m.m.

Læringsmiljøundersøkelsen 2010 kan lastes ned fra UiBs studiekvalitetsbase.