Hjem

Studiekvalitet

Ny studiekvalitetsbase for UiB

UiBs fagmiljøer produserer årlig et stort antall evalueringer, meldinger og rapporter knyttet til utdanningene. Studiekvalitetsbasen tar sikte på å gjøre slike dokumenter tilgjengelige for studenter, forskere og andre interesserte.

http://kvalitetsbasen.uib.no

Siden 2004 har det eksistert en database for evalueringer og utdanningsmeldinger. Denne foreligger nå i en ny versjon, utvidet til å dekke alle typer dokumenter som omhandler studiekvalitet.

Foranledningen for utviklingsarbeidet var anbefalingene fra UiBs internevaluering av kvalitetssystemet i 2008, og universitetsstyrets påfølgende vedtak. Målsetningene har vært å gjøre kvalitetssystemet mer fleksibelt, men også mer synlig og tilgjengelig. Følgelig er det lagt vekt på å kunne publisere ethvert relevant dokument i systemet, og å kunne lenke til innholdet fra eksterne systemer, spesielt fra studentenes intranett “Mi side”. Fra “Mi side” er det lagt opp til direkte lenker fra program- og emneinformasjon til evalueringer i kvalitetsbasen, og det er tilrettelagt for innloggings- og registreringsfunksjoner som skal forenkle arbeidet for ansatte med ansvar for vedlikehold av basen.