Hjem

Studiekvalitet

Ansatte ved Seksjon for studiekvalitet

Seksjon for studiekvalitet har overordnet ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved Universitetet i Bergen.

 Seksjonen gir råd og bistand i fakulteters og institutters kvalitetsarbeide, er sekretariat for studierelaterte utvalg og tilrettelegger sentrale tjenester som for eksempel database for utdanningsmeldinger og evalueringer.