Hjem

Studiekvalitet

Studiekvalitetskonferansen 2016

Studiekvalitet i fusjoner

Hvordan kan fusjoner bidra til å styrke studiekvaliteten? Gjennom strukturelle/organisatoriske virkemidler? Gjennom arbeid med kultur?

Det pågår for tiden en rekke prosesser rundt revisjon av tilsynsforskriften, ny stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning og Gjedrem-utvalgets innstilling. Hvordan påvirker disse prosessene arbeidet med studiekvalitet?

Universitetet i Bergen inviterer i samarbeid med Universitets- og høgskolerådet (UHR) til studiekvalitetskonferanse om temaet studiekvalitet i fusjoner.

Program

09:30Registrering og kaffe
10:00Åpning ved Oddrun Samdal, viserektor for utdanning, Universitetet i Bergen
10:10Fusjonsprosesser i offentlig forvaltning strukturelle og organisatoriske utfordringer- ved Anne Lise Fimreite, prorektor ved Universitetet i Bergen
10:30  Hva er god utdanningsledelse i fusjoner? ved Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning ved NTNU
10:45Erfaringer fra fusjoner- i et studentperspektiv, ved Amund Thomassen, Norsk Studentorganisasjon (NSO)
11:00 Benstrekk
11.10Sammenslåing av universitet og høgskole- spenninger mellom forskning og undervisning ved Astrid Birgitte Eggen, viserektor for utdanning ved Universitetet i Agder (UiA)  
11:25Gruppediskusjoner
11:50 Spørsmål og kommentarer fra gruppesamtalene
12:00Lunsj
13:00Ny forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning ved Terje Mørland, direktør NOKUT 
13:20 Erfaringer fra arbeid med felles kvalitetssystem og -kvalitetskultur etter fusjoner ved Marianne Bratland, studiedirektør ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA)
13:35Drift av en felles studieadministrasjon, erfaringer fra en flercampusløsning ved Høgskolen i Hedmark ved Astrid Sandvoll, studiesjef HiHM
14:50 Pause
14:05Gruppediskusjoner
14:30 Utvikling av felles studieportefølje på en flercampusinstitusjon, ved Julia Holte Sempler, seksjonsleder ved Seksjon for studiekvalitet, UiT Norges arktiske universitet
14:45 Paneldebatt
15:40 Avslutning

Presentasjoner- se vedlegg nederst på siden

Spørsmål kan rettes til: seminar_sa@adm.uib.no