Gå til innhold
English A A A

Store forventninger: Hvordan vet vi at studentene har fått det forventede læringsutbyttet?


Universitetet i Bergen inviterte til nasjonal studiekvalitetskonferanse 13. mai 2013, med vurderingsformer, læringsutbytte og evaluering som tema.

Konferansen ble overført på nett og filmet. Opptak fra konferansen finnes på UiBs Vimeo-konto:

Twitter: #forventninger13

Tid: Mandag 13. mai 2013, kl. 10.00-16:00
Sted: Clarion Hotel, Flesland, Bergen

Med innføringen av det norske kvalifikasjonrammeverket for høyere utdanning, ble orienteringen mot læringsutbytte det styrende prinsippet for utdanningene. Hva innebærer dette for de undervisnings- og vurderingsformer som velges, og hvordan evaluererer vi dette?

 

Noen spørsmål vi ønsket å belyse var:

• Hva kan gjøres for å forbedre sammenhengen mellom læringsutbyttebeskrivelser, undervisnings- og vurderingsformer?
• Hvordan vet vi om studentene faktisk har oppnådd de beskrevne læringsutbyttene?
• Hvordan evaluerer vi dette?
Målgruppen er undervisnings- og instituttledere, programstyreledere, undervisere, studenter og studieadministrativt personale.

Møteleder: Professor Kuvvet Atakan, viserektor for utdanning ved UiB

Program

09.00   Registering og kaffe

10.00  Velkommen ved viserektor for utdanning Kuvvet Atakan

10.10   Kunnskap? Ferdigheter? Kompetanse? Hva er forskjellen? ved Claus Huitfeldt, førsteamanuensis, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier,  Universtitetet i Bergen

10.30   Generell kompetanse i profesjonsfagene, fra                         kateterundervisning til læring gjennom samhandling på tvers, Anders Bærheim, professor, Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB 

10.50   På hvilken måte kan digitalisering bidra i læringsprosessen fram til ferdig læringsutbytte? Hvilke muligheter og utfordringer ligger i   digitalisering av utdanningene? Vi spør:
- June M Breivik,  utviklingssjef e-læring, Handelshøyskolen BI                    
- Rune J. Krumsvik, professor, instituttleder institutt for pedagogikk, UiB       
- Siri Knapskog , studentparlamentet UiB

11.30-11.45  Pause

11.45  Panel: Styrking av forholdet mellom læringsutbytte,                            undervisnings- og vurderingsformer

12.15-13.00   Lunsj

13.00  Hvordan sørge for at studentene får det forventede læringsutbyttet?  – utfordringer og muligheter sett fra NOKUT  Terje Mørland, direktør, NOKUT

13.30  Hvordan jobbes det med tilsynsmodellen i Sverige, og hvilke
erfaringer har de høstet?
Karin Järplid Linde, enhetschef          Utvärderingsavdelningen, Universitetskanslersämbetet

14.00  Spørsmål og kommentarer fra salen

14.30 -14.45 Pause

14.45  Måling av læringsutbytte,  Jan Levy, AHELO 

15.30 Avrunding ved viserektor for utdanning Kuvvet Atakan

Kontakt oss gjerne på e-post: seminar_sa@adm.uib.no

 

 

 

store_forventninger.png

Sist endret: 12.6.2013