Hjem
Click

Utdanning

Årsstudium

Årsstudium i religionsvitskap

Ny student

Ny student

Velkommen som ny student på årsstudium i religionsvitskap!

Du som er ny student på årstudium i religionsvitskap, skal i løpet av studiestartveka gå på eitt velkomstmøte og eitt informasjonsmøte:

  • Velkomst- og informasjonsmøte i Grieghallen med påfølgande inndeling i faddergrupper. Studentar på årsstudium er velkomne til å delta i fadderveka.
  • Fellesmøte for nye studentar på årsstudium - AVLYST, informasjon blir gitt på orienteringsmøtet for faget ditt, sjå nettsida under.
  • Orienteringsmøte for ditt fag seinare i veka eller i veke 34

 Du finn alle detaljar om studiestarten og anna nyttig informasjon for studentar på årstudium på denne sida

Får energi av elevene!

Anders Bratteli trodde han ville bli sivilingeniør. Det var før møtet med to inspirerende lærere. Praksisperioden i PPU-studiet og møtet med elevene fjernet all tvil. Anders måtte bli lærer!

Introduksjon

Introduksjon

Vil du supplere tidlegare utdanning? Ønskjer du undervisningskompetanse i eit nytt fag? Kanskje du vil førebu deg til eit nytt studium i utlandet?

Eit årsstudium i religionsvitskap er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole- eller universitetsnivå tidlegare. Studiet er bygd opp av emne på til saman 60 studiepoeng.

Du får ei innføring i allmenn religionsvitskap og studerer emne frå dei store verdsreligionane i Vest og Aust, og religionar i Europa og Midtausten, som ikkje lengre er levande, men likevel viktige for historie og kultur.

Kva kan du bli

Studievegar

Dersom du har planar om å studere ved UiB i meir enn eitt år, bør du søkje opptak til eit bachelorprogram.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Oppbygging

Oppbygging

Studiet er inneheld fire emne, kvart emne er på 15 studiepoeng. Du tar to emne kvart semester.

Haust
RELV102 Kristendommen, jødedommen og islam

RELV103 - Hindusimen, buddhismen og andre religionar

Vår

RELV101 - Innføring i religionsvitskap

RELV105 - Midtaustens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion

Årsstudium, religionsvitenskap (krav 60 SP)
Årsstudium, religionsvitenskap - emner (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
RELV102Kristendommen, jødedommen og islam151–21
RELV103Hinduismen, buddhismen og andre asiatiske religionar151–21
RELV101Kva er religionsvitskap151–22
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
RELV105Midtaustens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion151–2
RELV202Spesialiseringsemne151–2
RELV202SEMSpesialiseringsemne med semesteroppgåve151–2
RELV213Religion og vitskap151–2
RELV221Nyreligiøsitet151–2
RELV222Religionar i antikken151–2
RELV223Buddhisme og jainisme151–2
RELV224Hinduisme151–2
RELV230Religion og media151–2
RELV231Religion og turisme151–2
RELV232Verdsfilosofiar151–2
RELV233Religion og kunst151–2
RELV234Religion og musikk151–2
RELV235Islam og muslimars religion151–2
RELV236Reformasjonar i Europa151–2
RELV237Religion and the City151–2
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Nettsøknad og meir informasjon finn du på Samordna opptak sine nettsider. 

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til årsstudium i religionsvitskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

imagetopic_iStock_000006948102tilpasset.jpg

Årsstudium i religionsvitskap

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett

Søk her

Søkerkode i Samordna opptak

184910

Kontakt

Meir informasjon

Ønskjer du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

Studierettleiar@hf.uib.no
Telefon: 55 58 93 70 (10-14)