Hjem
Click

Utdanning

Årsstudium

Årsstudium i pedagogikk

Introduksjon

Introduksjon

Årsstudium i pedagogikk svarar til første studieåret på bachelor i pedagogikk, men kan også nyttast som ein del av andre bachelorstudium eller som eit sjølvstendig studium.

Studiet gir deg ei grunnleggande innføring i pedagogikkfaget sine problemstillingar, som kunnskapsutvikling, utdanningssystem og læring. Pedagogikk handlar om undervisning og utdanning, og tar for seg sentrale læringsprosessar i skole og arbeidsliv, både på individ- og samfunnsnivå.

Styrken ved pedagogikkstudium på UiB er at det også omhandlar pedagogikk knytt til demokrati, interkulturell forståing, og det psykososiale læringsmiljøet i skolen. Du vil møte eit internasjonalt studentmiljø, der du kan utvikle kompetanse som er verdifull i dagens skiftande kunnskapssamfunn.

Målgruppe

Studiet passar for deg som vil ha ei grunnleggande innføring i pedagogikkfaget sine problemstillingar.

Kva kan du bli

Yrkesvegar

Årsstudium i pedagogikk kan i kombinasjon med andre fag gi kompetanse for arbeid i offentleg og privat sektor, for eksempel i skolen, i ulike private verksemder, i ideelle organisasjonar og ulike delar av helsevesenet der pedagogisk fagkunnskap er etterspurt.

Årsstudiet kan inngå som førsteåret i ein bachelor i pedagogikk eller som valfrie studiepoeng i ein bachelorgrad ved UiB.

Oppbygging

Oppbygging

Semester

Innhald

Studiepoeng

1. semester

Innføring i pedagogikk

Pedagogiske perspektiv på læring

15

15

2. semester

Education in a changing society

Pedagogiske filosofi

15

15

Det kan skje endringer i emnene fra høsten 2017.

Årsstudium i pedagogikk (krav 60 SP)
60 studiepoeng i pedagogikk (krav 60 SP)
Dersom du vil ta et selvstendig studium i pedagogikk som for eksempel kan inngå i en bachelorgrad, velger du dette alternativet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PED110Innføring i pedagogikk151
PED112Pedagogiske perspektiv på læring151
PED111Pedagogisk filosofi152
PED114Utdanning i eit samfunn i endring152
Valgfrie emner (60 studiepoeng)
Med en studierett på årsstudium ved Det psykologiske fakultet kan du selv sette sammen ett års studier (60 studiepoeng) ved å velge blant alle åpne emner ved UiB.
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Du finn søknadsskjema og meir informasjon på nettet: www.samordnaopptak.no

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til årsstudium i pedagogikk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

pedagogikk_es_croppet.jpg

Årsstudium i pedagogikk
Foto:
Eivind Senneset

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett

Søk her

Søkerkode i Samordna opptak

184220

Kontakt

Meir informasjon

studierettleiar.psyfa@uib.no 55 58 27 10

Åpningstider informasjonssenteret: 09.30-14:30