Hjem
Click

Utdanning

Årsstudium

Årsstudium i pedagogikk

Ny student

Ny student

NY STUDENT ÅRSSTUDIUM I PEDAGOGIKK

Velkommen som ny student ved Universitetet i Bergen!

Her er nyttig informasjon om semesterregistrering og diverse som forgår deres første uke.

Mandag 14. august, Grieghallen kl 11:45-12:30: orienteringsmøte for alle nye studenter. Dere blir inndelt i faddergrupper etter dette. Deretter går de ulike faddergruppene samlet bort til Christiesgate 12.

Christiesgate 12, seminarrom 555, 12:45-13:30: orienteringsmøte for årsstudenter i pedagogikk 

Les mer nyttig informasjon om studiehverdagen ved Det psykologiske fakultet her: www.uib.no/psyfa/43886/studiehverdag-ved-det-psykologiske-fakultetwww.uib.no/psyfa/43886/studiehverdag-ved-det-psykologiske-fakultet

http://www.uib.no/psyfa/43886/studiehverdag-ved-det-psykologiske-fakultet

Undervisning starter i uke 34. Søk opp dine emner på uib.no og kikk på timeplanen der.

Hvordan semesterregistrere seg?

Tirsdag 15. august vil det bli gjennomført semesterregistrering i fellesskap i de ulike faddergruppene. Viktig å ta med PC, nettbrett eller smarttelefon. Sted er Christiesgate 12, mellom kl 10-13:45. Les mer om dette her: http://www.uib.no/student/48819/semesterregistrering  

Her ligger program for semesterstart og fadderuke: http://www.uib.no/psyfa/44297/semesterstart-og-fadderveke-ved-det-psykologiske-fakultet

Mer om lesesaler, studentbevis og annen nyttig informasjon finner du her: http://www.uib.no/student

Ønsker du å bo gjennom SiB (Studentsamskipnaden i Bergen)? Les mer om dette på: http://www.uib.no/student

Har du spesielle behov?

Du kan få tilrettelagt undervisning og eksamen dersom du har plager som medfører en ulempe i studiesituasjonen. Se: http://www.uib.no/student/49241/trenger-du-tilrettelegging

Har du spørsmål og ønsker å ta kontakt? Her er kontaktinformasjonen du trenger:Studieveileder.psyfa@uib.noStudieveileder.psyfa@uib.no

Studieveileder.psyfa@uib.no 55 58 27 10

Introduksjon

Introduksjon

Årsstudium i pedagogikk svarar til første studieåret på bachelor i pedagogikk, men kan også nyttast som ein del av andre bachelorstudium eller som eit sjølvstendig studium.

Studiet gir deg ei grunnleggande innføring i pedagogikkfaget sine problemstillingar, som kunnskapsutvikling, utdanningssystem og læring. Pedagogikk handlar om undervisning og utdanning, og tar for seg sentrale læringsprosessar i skole og arbeidsliv, både på individ- og samfunnsnivå.

Styrken ved pedagogikkstudium på UiB er at det også omhandlar pedagogikk knytt til demokrati, interkulturell forståing, og det psykososiale læringsmiljøet i skolen. Du vil møte eit internasjonalt studentmiljø, der du kan utvikle kompetanse som er verdifull i dagens skiftande kunnskapssamfunn.

Målgruppe

Studiet passar for deg som vil ha ei grunnleggande innføring i pedagogikkfaget sine problemstillingar.

Kva kan du bli

Yrkesvegar

Årsstudium i pedagogikk kan i kombinasjon med andre fag gi kompetanse for arbeid i offentleg og privat sektor, for eksempel i skolen, i ulike private verksemder, i ideelle organisasjonar og ulike delar av helsevesenet der pedagogisk fagkunnskap er etterspurt.

Årsstudiet kan inngå som førsteåret i ein bachelor i pedagogikk eller som valfrie studiepoeng i ein bachelorgrad ved UiB.

Oppbygging

Oppbygging

1. semester

Innføring i pedagogikk (15 studiepoeng) og

Pedagogiske perspektiv på læring (15 studiepoeng) eller

Skulens læringsmiljø (15 studiepoeng)

2. semester

Pedagogisk filosofi (15 studiepoeng)

Læring i og for arbeidsliveet (15 studiepoeng)

Oppbygninga gjeld frå hausten 2017

60 studiepoeng i pedagogikk (krav 60 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
PED110Innføring i pedagogikk151
PED112Pedagogiske perspektiv på læring151
PED111Pedagogisk filosofi152
PED113Læring i og for arbeidslivet152
PED115Skulens læringsmiljø151
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Du finn søknadsskjema og meir informasjon på nettet: www.samordnaopptak.no

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til årsstudium i pedagogikk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

pedagogikk_es_croppet.jpg

Årsstudium i pedagogikk
Foto:
Eivind Senneset

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett

Søk her

Søkerkode i Samordna opptak

184220

Kontakt

Meir informasjon

studierettleiar.psyfa@uib.no 55 58 27 10

Åpningstider informasjonssenteret: 09.30-14:30