Gå til innhold
English A A A
Studieprogram

Bachelorprogram i offentleg organisering og leiing

ingressbilde

BASV-OFFOR/Bachelorprogram i offentlig forvaltning
SP = studiepoeng, S = semester, A = anbefalt semester
Valfritt
SP S A
Utenlandsopphold, 1 semester - -
Utenlandsopphold, 1 semester - -
Utenlandsopphold, 1 år - -
Innføringsemner for bachelorprogram i offentleg organisering og leiing (krav: 30 SP)
  Obligatorisk emne
Emnekode Emnetittel SP S A
AORG100 Examen facultatum - Innføring i administrasjon og organisasjonsvitskap 10 1-6 1
  Vel minst eit av emna
Emnekode Emnetittel SP S A
EXPHIL-SVEKS Examen philosophicum- skuleeksamen 10 1-6 1
EXPHIL-SVSEM Examen philosophicum - seminarmodell 10 1-6 1
  Valfritt
Emnekode Emnetittel SP S A
ECON100 Examen facultatum - Innføring i samfunnsøkonomi 10 1-6 1
SV100 Examen facultatum - Samfunnsvitskaplege tenkemåtar 10 1-6 1
Studieforløp for bachelorprogram i offentleg organisering og leiing (krav: 150 SP)
  Obligatorisk emne
Emnekode Emnetittel SP S A
INFO110 Informasjonssystem 10 1-4 2
AORG101 Organisasjonsteori 15 1-5 3
AORG103 Politikk og forvalting 15 1-5 3
MET102 Samfunnsvitskapleg metode 15 2-6 4
AORG250 Bacheloroppgåve i administrasjon og organisasjonsvitskap 15 4-6 6
  Vel minst eit av emna
Emnekode Emnetittel SP S A
AORG104 Politisk teori og styreformar 15 2-6 4
HIS115 Fordjuping i nyare historie 15 2-6 4
  Vel minst eit av emna
Emnekode Emnetittel SP S A
AORG209 Politisk styring og organisering 15 4-6 6
AORG210 Organisasjonsteori 15 4-6 6
  Vel minst to emne
Emnekode Emnetittel SP S A
ECON110 Mikroøkonomiske grunnomgrep og marknadsteori 10 1-4 2
ECON130 Makroøkonomi I 10 1-4 2
ECON140 Matematikk for økonomer 10 1-4 2
  Valfritt
Emnekode Emnetittel SP S A
ECON160 Bedriftsstrategi og konkurransepolitikk 10 3-6 5
ECON162 Organisasjons- og leiingsøkonomi - 3-6 5
ECON210 Velferd og økonomisk politikk 10 3-6 5
ECON220 Velferdsstatens økonomi 10 3-6 5
ECON230 Makroøkonomi II 10 3-6 5
PSYK103 Organisasjonspsykologi - 3-6 5
PSYK104 Arbeidspsykologi - 3-6 5
PSYK106 Personalpsykologi 15 3-6 5
PSYK110 Arbeids- og organisasjonspsykologi 30 3-6 5
Permisjon for bachelorstudentar