Hjem

Utdanning

Master

Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utd utenfor EU/EØS-området

  • Lengde1,5 år
  • Studiepoeng90

Presentasjon

Mål og innhald

Generell informasjon

Programmet har som mål å kalibrere oppnådd odontologisk kompetanse utenfor EU/ EØS med norsk, integrert master i odontologi. Alle deler av programmet er obligatorisk, og alle kurs/ emner må vurderes til «bestått» for at studenten skal få gjennomført programmet og kunne fremstille seg til avsluttende eksamen.

Kandidaten vil i etterkant av bestått, avsluttende eksamen, kunne søke om autorisasjon som tannlege på ny hos Helsedirketoratet (Hdir) og få innvilget denne uten ytterligere tilleggskrav.

Korleis søke

Opptakskrav

Institutt for klinisk odontologi (IKO) lyser ut neste opptak til Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning utenfor EU/EØS og Sveits i begynnelsen av januar 2019.

 

Planlagt studiestart: januar 2020

 

Søknad

Du søker elektronisk gjennom Søknadsweb, og all relevant dokumentasjon lastes opp som vedlegg. Søknader som sendes inn utenom Søknadsweb, vil ikke bli behandlet.

Formelle opptakskrav:

  • Odontologisk grunnutdanning: Det forutsettes at denne har blitt vurdert av autorisasjonsmyndighetene (Helsedirektoratet/Statens autorisasjonskontor for helsepersonell). Dersom vurderingen viser et moderat avvik fra norsk utdanning i odontologi, kan Kvalifiseringsprogrammet være et egnet tiltak for senere å få innvilget norsk autorisasjon som tannlege. Autorisasjonsmyndighetene sin vurdering og konklusjon vil ligge til grunn for IKO sin vurdering av den som søker opptak til Kvalifiseringsprogrammet.
  • Språkkrav i norsk og engelsk som for Samordna opptak.
  • Norsk bostedsadresse på søknadstidspunktet

 

Opptaksprosessen:

Tilfredsstiller du de formelle opptakskravene, kalles du inn til første del av en opptaksprøve

  • Del 1, Praktisk del: Her utfører du oppgaver på plasttenner med skriftlig begrunnelse for hvordan du har løst oppgavene. Dersom du oppnår minst 40% av antall mulige poeng, vil du få tilbud om å ta:
  • Del 2, Teoretisk del: Prøve i kliniske fag med noe innslag av pre- og parakliniske problemstillinger. Dagen etter blir du bedt om å møte til:
  • Del 3, Intervju: Gjøres med utgangspunkt i utdanningen din, erfaring du har som tannlege og besvarelser på del 1 og 2 av opptaksprøven.

Alle deler av opptaksprøven foregår på norsk.

Dersom du er blant de åtte søkerne med best resultat, vil du få tilbud om opptak til programmet.

Opptaksprosessen tar vanligvis ca. ett år.

 

Informasjon og kontakt

For praktisk informasjon vedr. søknader, kontakt Christine E. Kronenberger via mail til christine.kronenberger@uib.no eller per telefon, 55 58 60 16.

kvodont_2.jpg

Tannlege
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen