Hjem

Utdanning

Master

Masterprogram i helsefag - Genetisk rettleiing

Presentasjon

Studiestart - semester

Sjå informasjon om studieretninga på denne sida:

http://www.uib.no/studieprogram/MAMD-HELSE/MAMD-GENV#

Korleis søke

Studiestart - semester

Sjå informasjon om studieretninga på denne sida:

http://www.uib.no/studieprogram/MAMD-HELSE/MAMD-GENV#

Oppbygging

Genetisk rettleiing (krav 120 SP)
Genetisk rettleiing - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HEL320AMasterprogram i helsefag, felles studiedel: Forskningsmetode og -etikk101
HELSTAStatistikk i helsefagleg forsking51
HEL310Masterprogram i helsefag, felles studiedel: Vitskapsteori og sentrale helsevitskaplege tema153
GENV331Masterprogram i helsefag - genetisk rettleiing. Fagspesifikk studiedel (modul 1): Human genetikk.121
GENV332Masterprogram i helsefag - genetisk rettleiing. Fagspesifikk studiedel (modul 2 og 3): Gen. rettl. - teori og praksis.182
Genetisk rettleiing - masteroppgave (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GENV395Masteroppgåve i genetisk rettleiing603–43
Genetisk rettleiing - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Veiledningsavtale for masterprogram i helsefag
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett