Hjem

Utdanning

Master

Masterprogram i biologi

  • Lengde2 år
  • SpråkNorsk/Engelsk
  • StudiestartHaust/Vår
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Graden

Masterprogrammet i biologi fører fram til graden master i biologi.

Studiestart - semester

Hovudopptak er haust, supplering vår

Study close to nature in Bergen

Produsent:
UiB

Korleis søke

Studiestart - semester

Hovudopptak er haust, supplering vår

Oppbygging

Masterprogram i biologi (krav 120 SP)
Studieretning
Når du søker opptak til masterprogrammet, kan du prioritere mellom studieretningene.
Mikrobiologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 40 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO215Mikrobiologi101–41
BIO217Mikrobiell økologi101–41
BIO300ABiologisk dataanalyse og forsøksoppsett51–41
BIO218Eksperimentell mikrobiologi101–42
BIO300BBiostatistikk51–42
Valfritt emne (krav 20 SP)
Vel valemna i samråd med din faglege rettleiar
Marinbiologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 35 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO300ABiologisk dataanalyse og forsøksoppsett51–41
BIO325Havforsking201–41
BIO300BBiostatistikk51–42
BIO309Marin flora51–42
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO201Økologi101–42
BIO212Marin samfunnsøkologi - Organismar og habitat101–42
BIO217Mikrobiell økologi101–43
Valemne (krav 25 SP)
LAS301, LAS303 og emne i samråd med din faglege rettleiar
Fiskeribiologi og forvalting (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 45 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO300ABiologisk dataanalyse og forsøksoppsett51–41
BIO325Havforsking201–41
BIO300BBiostatistikk51–42
BIO336Fangst og fangstbasert bestandsovervaking51–42
BIO339Økosystem- og fiskerimodellar101–42
Valfritt emne (krav 15 SP)
Vel valemna i samråd med din faglege rettleiar
Havbruksbiologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO300ABiologisk dataanalyse og forsøksoppsett51–41
LAS301Kurs i forsøksdyrlære 61–41
BIO300BBiostatistikk51–42
LAS303Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk 41–42
BIO382Akvatisk matproduksjon101–43
Valfritt emne (krav 30 SP)
Vel valemna i samråd med din faglege rettleiar
Biodiversitet, evolusjon og økologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO300ABiologisk dataanalyse og forsøksoppsett51–41
BIO300BBiostatistikk51–42
BIO301Aktuelle tema i biodiversitet, evolusjon og økologi101–42
Valfritt emne (krav 40 SP)
Vel valemna i samråd med din faglege rettleiar
Utviklingsbiologi og fysiologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO300ABiologisk dataanalyse og forsøksoppsett51–41
BIO300BBiostatistikk51–42
BIO370Celle- og utviklingsbiologi101–42
BIO381Fiskehistopatologi101–43
Valfritt emne (krav 30 SP)
Vel valemna i samråd med din faglege rettleiar
Miljøtoksikologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 25 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO300ABiologisk dataanalyse og forsøksoppsett51–41
BIO216Toksikologi101–42
BIO300BBiostatistikk51–42
BIO316Utvalde emne i miljøtoksikologi51–43
Valfritt emne (krav 35 SP)
Vel valemna i samråd med din faglege rettleiar
Masteroppgåve i biologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO399Masteroppgåve i biologi603
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Studieretningar

bioceed25.jpg

Biology students sitting in the waterline, studying seaweed
Foto:
Eivind Senneset

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

About the programme

Les heile studieplanen

Contact

Institutt for biologi

Institutt for biologi har ansvar for studieprogrammet. Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål: studie@bio.uib.no
More information