Hjem

Utdanning

Master

Energi, master, 2 år

  • Lengde2 år
  • SpråkNorsk/Engelsk
  • StudiestartHaust/vår
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Graden

Masterprogrammet i energi førar fram til graden Master i energi.

Mål og innhald

Målsetningen med studiet er å utnytte forskning og ekspertise både frå universitetets fagmiljø og eksterne forskningsmiljø innan energi, til å utdanne kandidatar med teknologisk kompetanse som er veleigna for arbeid i næringsliv så vel som i forvaltning og universitets- og høgskulesektoren.

Les meir om dei to studieretningane for dei som byrjar hausten 2017:ekstern.filer.uib.no/matnat/gfi/Studieinformasjon/Tema_oversikt_2017.pdfekstern.filer.uib.no/matnat/gfi/Studieinformasjon/Tema_oversikt_2017.pdf

http://ekstern.filer.uib.no/matnat/gfi/Studieinformasjon/Tema_oversikt_2017.pdf

Les meir om dei studieretningane for dei som byrja hausten 2016: ekstern.filer.uib.no/matnat/gfi/Studieinformasjon/Tema_oversikt_2016.pdfekstern.filer.uib.no/matnat/gfi/Studieinformasjon/Tema_oversikt_2016.pdf

http://ekstern.filer.uib.no/matnat/gfi/Studieinformasjon/Tema_oversikt_2016.pdf

Studiestart - semester

Søknadsfrist er 15. april, og det er oppstart kvar haust. Ein skal søkje gjennom Søknadsweb, og ein loggar seg inn med norsk personnummer. For søkjarar som ikkje har motteke bachelorvitnemål kan det bli krevd ei stadfesting av oppnådd grad, i tillegg til karakterutskrift.

Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du på: http://www.uib.no/utdanning/48794/oppptak-til-masterprogram

Sivilingeniør i energi

Korleis søke

Opptakskrav

Relevant bachelorgrad i naturvitskap/realfag/ ingeniørfag eller tilsvarande utdanning.

Gjennomsnittskarakteren på relevant bachelorstudie eller tilsvarande, må normalt være C eller betre.

Det er også eit krav at emnet MAT111 Grunnkurs i matematikk, eller tilsvarande, samt eit av emna PHYS113 Mekanikk 2 og termodynamikk eller KJEM210 Kjemisk termodynamikk eller tilsvarande inngår. For studenter i elkraftteknikk kan det gjøres unntak fra kravet om termodynamikk.

I tillegg til desse krava vil det vere ulike krav til forkunnskapar for dei ulike temaene for masteroppgåve.

Dersom det er fleire søkjarar til programmet enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget, og tilgjengelege plassar på det enkelte tema.

Studiestart - semester

Søknadsfrist er 15. april, og det er oppstart kvar haust. Ein skal søkje gjennom Søknadsweb, og ein loggar seg inn med norsk personnummer. For søkjarar som ikkje har motteke bachelorvitnemål kan det bli krevd ei stadfesting av oppnådd grad, i tillegg til karakterutskrift.

Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du på: http://www.uib.no/utdanning/48794/oppptak-til-masterprogram

Oppbygging

Masterprogram i energi (krav 120 SP)
Masteremne (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENERGI200Energiressursar og -forbruk101–41
ENERGI210Energifysikk og -teknologi101–42
Valfritt emne (krav 40 SP)
Valemne og eventuelt spesialpensum skal veljast i samråd med rettleiar, for å gi eit godt grunnlag for å arbeide med masteroppgåva.
Masteroppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENERGI399Masteroppgåve i energi60-3
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Studieretningar

Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Geofysisk institutt

Studierettleiaren ved Geofysisk institutt:

E-post adresse:

energimaster@gfi.uib.no