Hjem

Utdanning

Master

Meteorologi og oseanografi, master, 2 år

  • Lengde2 år
  • SpråkNorsk/Engelsk
  • StudiestartHaust/vår
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i meteorologi og oseanografi. Studiet er toårig (120 studiepoeng). 

Mål og innhald

Masterprogrammet i meteorologi og oseanografi dekker eit fagområde der ein bruker dei fysiske lovene formulert i matematiske likningar for å skildre og forklare fenomen i havet og atmosfæren. Dette er viktig for å prøve å forstå kva som skjer med t.d. klima og med vêr. Programmet har fire ulike studieretningar med mykje felles og ein oseanograf kan difor gjerne få jobb som meteorolog. Masterprogrammet rettar seg mot studentar som ønskjer å vidare jobb med fokus på mellom anna forsking, utvikling og klima eller i skolen. Innan masterprogrammet i meteorologi og oseanografi er det følgjande studieretningar:

  • Fysisk oseanografi
  • Kjemisk oseanografi
  • Klimadynamikk
  • Meteorologi

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak) og suppleringsopptak vår.

Korleis søke

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak) og suppleringsopptak vår.

Oppbygging

Masterprogram i meteorologi og oseanografi (krav 120 SP)
Studieretning
Når du søker opptak til masterprogrammet, søker du direkte opptak til en studieretning.
Fysisk oseanografi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF310Turbulens i atmosfærens og havets grenselag101–42
GEOF330Dynamisk oseanografi151–42
GEOF331Tidevasssdynamikk51–42
Valfritt emne (krav 30 SP)
I samråd med rettleiar vel du emna i masterstudiet
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF210Dataanalyse i meteorologi og oseanografi101–42
GEOF211Numerisk modellering101–42
GEOF230Fysisk-biologiske koplingar101–41
GEOF332Feltkurs (undervisningstokt) i oseanografi51–42
GEOF338Polar oseanografi101–41
Kjemisk oseanografi (krav 60 SP)
Obligatoriske emne (krav 30 SP)
GEOF236 må være avlagt og bestått enten på bachelor eller master
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF230Fysisk-biologiske koplingar (NMP1)101–42
GEOF336Vidaregåande kjemisk oseanografi101–41
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF310Turbulens i atmosfærens og havets grenselag101–42
GEOF330Dynamisk oseanografi151–42
Valfritt emne (krav 40 SP)
I samråd med rettleiar vel du emna i masterstudiet
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF310Turbulens i atmosfærens og havets grenselag101–41
GEOF212Fysisk klimatologi101–42
GEOF338Polar oseanografi101–42
GEOV331Utvalgte emner i paleoseanografi51–42
Kjemisk oseanografi (krav 60 SP)
Valfritt emne (krav 35 SP)
I samråd med rettleiar vel du emna i masterstudiet
Obligatoriske emne (krav 25 SP)
GEOF236 må være avlagt og bestått enten på bachelor eller master
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF336Vidaregåande kjemisk oseanografi101–41
GEOF310Turbulens i atmosfærens og havets grenselag101–42
GEOF347Seminar om jordsystemet og berekraftig utvikling51–42
Klimadynamikk (krav 60 SP)
Krav om 2 av 3 emner (krav 25 SP)
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF310Turbulens i atmosfærens og havets grenselag101–42
GEOF326Atmosfærens dynamikk101–42
GEOF330Dynamisk oseanografi151–42
Valfritt emne (krav 40 SP)
I samråd med rettleiar vel du emna i masterstudiet
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF210Dataanalyse i meteorologi og oseanografi101–42
GEOF211Numerisk modellering101–42
GEOF212Fysisk klimatologi101–42
GEOF327Atmosfæren sin generelle sirkulasjon101–41
GEOF328Mesoskala dynamikk101–42
GEOF344Strålingsprosesser i meteorologi og klimatologi101–42
GEOF345Fjernmålingsteknikkar i meteorologi og oseanografi101–42
Meteorologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 35 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF311Turbulens i atmosfærens grenselag51–42
GEOF326Atmosfærens dynamikk101–42
GEOF321Modellar og metodar i numerisk vêrvarsling101–41
GEOF322Feltkurs i meteorologi51–41
GEOF351Seminar i atmosfærisk vitenskap 51–42
Valfritt emne (krav 25 SP)
I samråd med rettleiar vel du emna i masterstudiet
Masteroppgåve i geofysikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF399Masteroppgåve i meteorologi og oseanografi603
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Studieretningar

Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Geofysisk institutt

Studierettleiaren ved Geofysisk institutt.

E-mail adresse: studieveileder@gfi.uib.no

More information