Hjem

Utdanning

Master

Meteorologi og oseanografi, master, 2 år

  • Lengde2 år
  • SpråkNorsk/Engelsk
  • StudiestartHaust/vår
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i meteorologi og oseanografi. Studiet er toårig (120 studiepoeng). 

Mål og innhald

Masterprogrammet i meteorologi og oseanografi dekker eit fagområde der ein bruker dei fysiske lovene formulert i matematiske likningar for å skildre og forklare fenomen i havet og atmosfæren. Dette er viktig for å prøve å forstå kva som skjer med t.d. klima og med vêr. Programmet har fire ulike studieretningar med mykje felles og ein oseanograf kan difor gjerne få jobb som meteorolog. Masterprogrammet rettar seg mot studentar som ønskjer å vidare jobb med fokus på mellom anna forsking, utvikling og klima eller i skolen. Innan masterprogrammet i meteorologi og oseanografi er det følgjande studieretningar:

  • Fysisk oseanografi
  • Kjemisk oseanografi
  • Klimadynamikk
  • Meteorologi

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak) og suppleringsopptak vår.

Korleis søke

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak) og suppleringsopptak vår.

Oppbygging

Masterprogram i meteorologi og oseanografi (krav 120 SP)
Studieretning
Når du søker opptak til masterprogrammet, søker du direkte opptak til ei studieretning.
Fysisk oseanografi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF310Turbulens i atmosfærens og havets grenselag101–41
GEOF331Tidevasssdynamikk51–41
GEOF339Avansert dynamisk oseanografi51–41
GEOF337Fysisk oseanografi i fjordar101–41
Obligatorisk emne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF310Turbulens i atmosfærens og havets grenselag101–41
GEOF331Tidevasssdynamikk51–41
GEOF339Avansert dynamisk oseanografi51–41
GEOF337Fysisk oseanografi i fjordar101–41
Valfritt emne (krav 30 SP)
I samråd med rettleiar vel du emna i masterstudiet
Marin biogeokjemi (krav 60 SP)
Obligatoriske emne (krav 35 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF310Turbulens i atmosfærens og havets grenselag101–41
GEOF337Fysisk oseanografi i fjordar101–42
GEOF346Tidevassdynamikk og havnivåvariasjonar101–41
GEOF339Avansert dynamisk oseanografi51–41
Valfritt emne (krav 25 SP)
I samråd med rettleiar vel du emna i masterstudiet
Klimadynamikk (krav 60 SP)
Obligatoriske emne (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF339Avansert dynamisk oseanografi51–41
GEOF348Avansert klimadynamikk101–42
GEOF352Avansert atmosfæredynamikk51–41
Valfritt emne (krav 40 SP)
I samråd med rettleiar vel du emna i masterstudiet
Meteorologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF311Turbulens i atmosfærens grenselag51–41
GEOF321Modellar og metodar i numerisk vêrvarsling og klimaprediksjon101–42
GEOF322Feltkurs i meteorologi51–42
GEOF351Seminar i atmosfærisk vitenskap 51–42
GEOF352Avansert atmosfæredynamikk51–41
Valfritt emne (krav 20 SP)
I samråd med rettleiar vel du emna i masterstudiet
Masteroppgåve i geofysikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOF399Masteroppgåve i meteorologi og oseanografi603
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Studieretningar

Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Geofysisk institutt

Studierettleiaren ved Geofysisk institutt.

E-mail adresse: studieveileder@gfi.uib.no

More information