Hjem

Utdanning

Master

Masterprogram i informatikk

  • Lengde2 år
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Mål og innhald

Ferdige kandidatar skal ha fått solide vitskapleg funderte kunnskapar og kompetanse i informatikk. Du skal ha fått ei god innføring i vitskaplege arbeidsmåtar og trening i sjølvstendig arbeid med omfattande og krevjande faglege oppgåver. Du vil ha utvikla spisskompetanse innan eitt fagområde samt god oversikt over andre fagområde.

Innanfor masterprogrammet i informatikk kan du velje å søke på studieretninger/spesialiseringar:

  • Algoritmer (algoritmeteori)
  • Bioinformatikk
  • Sikker og pålitelig kommunikasjon
  • Optimering
  • Visualisering

For Informasjon om læringsutbytte, mål og innhald, sjå i lenka til studieretningane.

Studiestart - semester

Haust og vår.

Korleis søke

Opptakskrav

Enten bachelorgrad frå Institutt for informatikk, UiB, eller ein vilkårlig bachelorgrad med minst 20 studiepoeng matematikk og minst 60 studiepoeng informatikk.

Et statistikkemne kan inngå som et av to matematikkemner. MNF130 tel ikkje som matematikkemne.

Studiet har eit avgrensa tal på studieplassar, og opptaket blir regulert på basis av karakterar.

Fagleg minstekrav er karakteren C eller betre i opptaksgrunnlaget (60 studiepoeng informatikk og 20 studiepoeng matematikk). Dersom det er fleire søkjarar til eit program enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget.

Studentar som tar bachelorgrad ved ein høgskule, bør vere særskild merksame på matematikkrava for opptak, matematikk er ikkje obligatorisk i alle informatikkgradar ved høgskulene.

Søk på studiet her: soknadsweb.uib.no

Studiestart - semester

Haust og vår.

Oppbygging

Masterprogram i informatikk (krav 120 SP)
Studieretning
Når du søker opptak til masterprogrammet, kan du prioritere mellom studieretningene.
Algoritmer (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF234Algoritmer101–41
INF235Kompleksitetsteori101–42
INF334Videregåande algoritmeteknikkar101–43
Valgfritt emne (krav 30 SP)
Bioinformatikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF234Algoritmer101–41
INF282Bioinformatiske metodar I101–42
INF283Innføring i maskinlæring101–41
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MOL301Biomolekyl101–41
Valgfritt emne (krav 30 SP)
Emna MOL301, INF381, MOL310 og STAT200 er sterkt er tilrådd
Optimering (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF234Algoritmer101–41
INF270Lineær programmering101–41
Valgfritt emne (krav 40 SP)
Emna MAT261, INF271, INF272 og INF237 er tilrådd
Sikker og trådløs kommunikasjon (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF234Algoritmer101–41
INF240Grunnleggjande koder101–41
Veivalg i sikker kommunikasjon
Spesialisering i kodeteori (krav 40 SP)
Obligatorisk emne (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF244Grafbasert kodeteori101–43
Valgemne (krav 30 SP)
Spesialisering i Kryptografi (krav 40 SP)
Obligatorisk emne (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF247Kryptologi101–41
Valgemne (krav 30 SP)
Spesialisering i Datatryggleik (krav 40 SP)
Obligatorisk emne (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF246Informasjonsnettverk101–42
Valgemne (krav 30 SP)
Visualisering (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 50 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF234Algoritmer101–41
INF251Grafisk databehandling101–41
INF358Seminar i visualisering101–41
INF252Visualisering101–42
INF319Informatikkprosjekt II101–42
Valgfritt emne (krav 10 SP)
Masteroppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF399Masteroppgåve i informatikk603
Valemner på Høgskolen i Bergen
Valfritt
Avansert programvareteknologi (HiB)
Moderne systemutviklingsmetoder (HiB)
Agentteknologier (HiB)
Utvalgte emner i programvareutvikling (HiB)
Modell-basert programvareutvikling (HiB)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Studieretningar

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

About the programme

Les heile studieplanen

Contact

Institutt for informatikk

Studierettleiaren ved Institutt for informatikk

E-postadresse: studieveileder@ii.uib.no