Hjem
Click

Utdanning

Masterprogram

Masterprogram i fysikk

  • Studiepoeng120
  • Lengde2 år
  • StudiestartHaust/vår
  • SpråkNorsk/Engelsk
  • StudieplanLes studieplan

Presentasjon

Mål og innhald

Masterprogrammet i fysikk blir tilbudt både i ren og anvendt fysikk. Programmet retter seg mot studenter med interesse for fysikk og beslektede fag og som ønsker å kvalifisere seg til forskning, utvikling eller undervisning, og søke arbeid der kvalifikasjoner i fysikk er påkrevd eller blir regnet som en fordel. Innenfor masterprogrammet i fysikk kan man velge mellom følgende studieretninger:

- Akustikk

- Kjernefysikk

- Medisinsk fysikk og teknologi

- Mikroelektronikk

- Målevitenskap og instrumentering

- Optikk og atomfysikk

- Partikkelfysikk

- Romfysikk

- Teoretisk fysikk 

Korleis søke

Oppbygging

Masterprogram i fysikk (krav 120 SP)
Studieretning
Når du søker opptak til masterprogrammet, søker du direkte opptak til en studieretning.
Akustikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS272Akustiske transdusere101–42
Valgfritt emne (krav 50 SP)
PHYS271 og PHYS272 bør inngå i bachelor- eller mastergraden
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS271Akustikk101–41
PHYS272Akustiske transdusere101–41
Kjernefysikk (krav 60 SP)
Masteremne (krav 60 SP)
PHYS201, PHYS232 og PHYS241 bør inngå i bachelor- eller mastergraden
Medisinsk fysikk og teknologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 20 SP)
Emnet PHYS212 Medisinsk fysikk og teknologi er obligatorisk enten i bachelorgraden eller mastergraden.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS212Fysikk i medisinsk diagnostikk101–41
PHYS231Strålingsfysikk101–41
Valgfritt emne (krav 40 SP)
Valemne og eventuelt spesialpensum skal veljast i samråd med rettleiar, for å gi eit godt grunnlag for å arbeide med masteroppgåva.
Mikroelektronikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 40 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS222Analog integrert kretsteknologi101–42
PHYS223Digital integrert kretsteknologi101–42
PHYS321Datamaskinassistert konstruksjon og produksjon av elektronikk101–41
Valfritt emne (krav 20 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS223Digital integrert kretsteknologi101–41
PHYS321Datamaskinassistert konstruksjon og produksjon av elektronikk101–42
PHYS322Videregåande integrert kretsteori101–43
Målevitskap og instrumentering (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS225Måleteknologi101–42
PHYS327Laboratoriekurs i instrumentering og prosessregulering101–41
PHYS328Utvalde emne innan måleteknologi101–42
Valfritt emne (krav 30 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS325Signal- og kommunikasjonsteori101–41
Optikk og atomfysikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS261Atomfysikk og fysikalsk optikk101–42
Valfritt emne (krav 50 SP)
Tilrådde emne er: PHYS263, PHYS264, PHYS208, PHYS205, PHYS201
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS263Laboratoriekurs i optikk 101–4
PHYS264Miljøoptikk og transport av lys og partikler101–4
PHYS208Faststoffysikk101–4
PHYS205Elektromagnetisme101–4
PHYS201Kvantemekanikk101–4
Partikkelfysikk (krav 60 SP)
Masteremne (krav 60 SP)
Velg emne i samråd med rettleiaren din.
Romfysikk (krav 60 SP)
Masteremne (krav 60 SP)
PHYS251 og PHYS252 bør inngå i bachelor- eller mastergraden
Teoretisk fysikk og energifysikk (krav 60 SP)
Masteremne (krav 60 SP)
PHYS201 og PHYS206 bør inngå i bachelor- eller mastergraden
Masteroppgåve i fysikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS399Masteroppgåve i fysikk603
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Studieretningar

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett

Kontakt

Meir informasjon

Det er studeirettleiar for fysikk ved Institutt for fysikk og teknologi som er administrativt ansvarleg. Ta kontakt på e-post: studierettleiar@ift.uib.no. Telefon 55 58 27 66.