Hjem
Click

Utdanning

Masterprogram

Masterprogram i prosessteknologi

  • Studiepoeng120
  • Lengde2 år
  • StudiestartHaust/vår
  • SpråkNorsk/Engelsk
  • StudieplanLes studieplan

Presentasjon

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i Prosessteknologi. Studiet er toårig (120 studiepoeng).

Korleis søke

Oppbygging

Masterprogram i prosessteknologi (krav 120 SP)
Studieretning
Når du søker opptak til masterprogrammet, kan du prioritere mellom studieretningene.
Fleirfasesystem (krav 120 SP)
Obligatorisk emne i graden (krav 10 SP)
Emnene kan inngå i enten bachelor- eller mastergraden.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PTEK241Introduksjon til fleirfasesystem101–41
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
PTEK202Fluidmekanikk og varmeoverføring101–41
PTEK203Masseoverføring og faselikevekter101–41
Valfritt emne (krav 40 SP)
Minst et av emnene skal inngå i graden (krav 10 SP)
Minst et av emnene skal inngå i graden
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT341Differensialgeometri151–41
PTEK205Numeriske metodar for prosessteknologi101–41
PTEK354Støveksplosjonar i prosessindustrien 1101–41
MAT234Partielle differensiallikningar101–41
MAT235Vektor- og tensoranalyse101–41
MAT252Kontinuumsmekanikk101–42
PHYS206Statistisk fysikk og termodynamikk101–41
PHYS225Måleteknologi101–42
STAT200Anvendt statistikk101–42
STAT220Stokastiske prosessar101–41
KJEM214Overflate- og kolloidkjemi101–41
Kjemometri (krav 120 SP)
Obligatorisk emne (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PTEK226Prosess- og miljøkjemometri101–42
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM202Miljøkjemi101–42
KJEM203Petroleumskjemi101–41
KJEM210Kjemisk termodynamikk101–42
PTEK213Reservoarteknikk II101–42
PHYS220Analog elektronikk101–41
PHYS221Digital elektronikk101–42
PHYS225Måleteknologi101–41
STAT200Anvendt statistikk101–4
MAT260Reknealgoritmar 2101–4
MAT261Numerisk lineær algebra101–4
MAT262Signal og bildebehandling101–4
MAT264Laboratoriekurs i reknevitskap101–4
PTEK231Olje/gass prosessering101–41
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
PTEK202Fluidmekanikk og varmeoverføring101–42
PTEK203Masseoverføring og faselikevekter101–42
Valfritt emne (krav 30 SP)
KJEM225, PTEK202 og PTEK203 må være gjennomført og bestått i løpet av bachelor- eller masterstudiet.
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
STAT200Anvendt statistikk101–42
KJEM225Planlegging av eksperiment og analyse av fleirvariable data101–41
PTEK202Fluidmekanikk og varmeoverføring101–41
PTEK203Masseoverføring og faselikevekter101–42
Separasjon (krav 120 SP)
Obligatorisk emne (krav 10 SP)
PTEK202 og PTEK203 må være gjennomført og bestått i løpet av bachelor- eller masterstudiet. Emnet PTEK332 er anbefalt.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PTEK231Olje/gass prosessering101–42
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
PTEK202Fluidmekanikk og varmeoverføring101–42
PTEK203Masseoverføring og faselikevekter101–41
Valfritt emne (krav 50 SP)
Forslag til valgemner. Emnet PTEK332 er sterkt anbefalt i graden.
Tryggleiksteknologi (krav 120 SP)
Obligatorisk emne (krav 50 SP)
PTEK202 og PTEK203 må være gjennomført og bestått i løpet av bachelor- eller masterstudiet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PTEK250Eksplosjonsfarar i prosessindustrien101–42
PTEK252Forbrenningsfysikk101–42
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
PTEK202Fluidmekanikk og varmeoverføring101–42
PTEK203Masseoverføring og faselikevekter101–41
Valfritt emne (krav 30 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
PTEK231Olje/gass prosessering101–41
PTEK241Introduksjon til fleirfasesystem101–42
PTEK353Gassdynamikk101–41
PTEK354Støveksplosjonar i prosessindustrien 1101–41
PTEK355Støveksplosjonar i prosessindustrien 2101–41
Masteroppgåve i prosessteknologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PRO399Masteroppgåve i prosessteknologi603
Utveksling
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Studieretningar

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett

Kontakt

Meir informasjon

Studierettleiaren ved Institutt for fysikk og teknologi

E-postadresse: studie.ptek@uib.no