Masterprogram i barnevern

Fakta om studiet

StudiekodeMAPS-BARN
Studiepoeng120
Varigheit2 år
GradMaster i barnevern
StudiestartOppstart annenhver høst, neste gang høsten 2015
RessursarStudieplan
TilhørerHEMIL-senteret

Presentasjon

Studiestart - semester

Oppstart annenhver høst, neste gang høsten 2015

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i barnevern. Studiet er toårig (120 studiepoeng) og bygger på bachelorgrad.

Mål og innhald

Masterprogram i barnevern skal bidra til å sikre samfunnets behov for et kunnskapsbasert barnevern gjennom å utdanne kandidater som kan tilegne seg, vurdere, integrere og anvende forskningsbasert kunnskap. Videre har utdanningen som mål å utdanne kandidater som kan nærme seg praksisfeltet på en faglig analytisk og reflektert måte. Studiet danner også et rekrutteringsgrunnlag av kandidater som kan søke opptak på Phd program.

Fagleg profil

Masterprogrammet skal medvirke til en kompetanseheving som vil styrke ivaretaking av barnet sitt beste i alle faser av barnevernstjenestens arbeid. Masterprogrammet gir også trening i å gjennomføre vitskaplige utrednings- og forskingsarbeid, blant annet i form av et større selvstending arbeid.

Opptak

Studiestart - semester

Oppstart annenhver høst, neste gang høsten 2015

Opptakskrav

Bachelorgrad i barnevern, sosialt arbeid/ sosionom, vernepleier, velferdsfag eller tilsvarende utdanning. For søkere som ikke har en av disse bachelorgradene kreves minimum 1 års relevant arbeidserfaring fra barnevernfeltet etter endt utdanning, i full stilling. Minstekrav for opptak er gjennomsnittskarakteren C.

Utfyllende informasjons finnes i eget opptaksreglement http://www.uib.no/utdanning/opptak/masterstudium/masterstudium

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det psykologiske fakultet
Søknadsfristen er 15. april for studiestart i august.
Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du på http://www.uib.no/psyfa/utdanning/opptak/masterstudium#soslashknadsprosedyre

Studieløp

Masterprogram i barnevern (krav 120 SP)
Obligatoriske emner (krav 55 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MABARN301Omsorgsutøvelse, barns utvikling og avgjerder i barnevernet151–21
MABARN308Samtalar med barn og unge 51–21
MABARN309Vitskapsteori og metode 101–21
MABARN311Barnet som rettigheitsbærar i barnevernet 51–22
MABARN312Tiltak i barnevernet, implementering og evaluering101–22
MABARN313Fordypning i metode, etikk og prosjektplan101–22
Valfrie emner (krav 5 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MABARN310Childhood and Parenting in Diverse Contexts51–22
GAD308Social Justice, Equity and Welfare in a Comparative Perspective5-2
Masteroppgave (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MABARN351Masteroppgåve i barnevern603–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester