Hjem

Utdanning

Årsstudium

Praktisk pedagogisk utdanning

Introduksjon

Introduksjon

Praktisk-pedagogisk utdanning ved KHiB er en pedagogisk påbyggingsenhet der det kunstfaglige perspektivet står i fokus for den pedagogiske tilnærmingen til formell undervisningskompetanse. PPU-studiet er rettet mot søkere med en bachelorgrad eller tilsvarende innenfor visuell kunst eller design. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kvalifisererer for arbeid i grunnskole, videregående opplæring, voksenopplæring og andre aktuelle læringareanaer og bygger på studentenes individuelle arbeidsfelt innenfor kunst- eller design.

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett