Hjem

Utdanning

Master

Spesialistutdanning i odontologi

 • Lengde3 år
 • Studiepoeng180

Presentasjon

Mål og innhald

Mål:

Spesialistprogrammet har ved sin tverrfaglige, men og fagspesifikke, tilnærming til hensikt å forsterke og utdype kandidatenes teoretiske og kliniske kompetanse ut over grunnutdanningen (integrert master i odontologi) innen den enkelte fagseksjon det spesialiseres i. Programmet er forankret i et nasjonalpolitisk satsningsområde om kompetanseheving i de odontologiske fag.

Innhold:

Hver fagseksjon har utarbeidet sin egen studieplan der noen av kursene i Core Curriculum er felles for spesialistutdanningen ved alle fagseksjonene. Dette skaper en tverrfaglig kunnskapsutveksling og helhetlig tilnærming til hver spesialitet. De ulike fagseksjonene er:

 • Endodonti
 • Kjeveortopedi
 • Oral kirurgi og oral medisin
 • Pedodonti
 • Periodonti
 • Protetikk
 • Kjeve- og ansiktsradiologi

Programmene har en normert studietid på 3 år (180 studiepoeng), der hvert studieår er delt inn i to semestre. Unntak fra dette er oral kirurgi og oral medisin som har en normert studietid på 5 år (300 studiepoeng). Utdanningen er delt inn i fire deler:

 • teoretiske og kliniske kurs organisert av instituttet
 • teoretiske og kliniske kurs organisert av den enkelte fagseksjonen
 • klinisk tjeneste
 • spesial-/ spesialistarbeid

Studiestart - semester

Høst

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidatene skal etter avsluttet studieprogram ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper og ferdigheter:

 • Fungere som konsulent- og rådgiver
 • Undervise studenter og annet helsepersonell både når det gjelder individrettede og systemrettede tiltakKunne planlegge og gjennomføre undervisning og bidra til etterutdanning innen fagdisiplinen.
 • Delta i faglig utvikling og forskning
 • Vurdere faglitteratur kritisk og ta i bruk resultat fra vitenskapelig arbeid i egen praksis
 • Kunne formidle vitenskapelige resultater og utføre eget forskningsarbeid
 • Fungere som kontakt mellom universitetsmiljøene og helsetjenesten

Generell kompetanse:

 • Vise en etisk reflektert holdning til kunnskapsutvikling, forskningsprosesser og klinisk arbeid

Korleis søke

Opptakskrav

 • Bestått odontologisk grunnutdanning
 • Språkkrav i norsk/skandinavisk og engelsk
 • Norsk autorisasjon som tannlege
 • Minimum to års fulltids erfaring fra allmennpraksis i nordisk land. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres dispensasjon fra kravet om to år

Viktig!

Fra og med opptaket som utlyses i juni 2017 med studiestart 2018, vil Universitetet i Oslo administrere opptaket ved alle utdanningsinstitusjonene, og du finner all nødvendig informasjon tilknyttet opptaksprosessen her.

Søknad om opptak:

En søker opptak via Søknadsweb . Det åpnes for innleggelse av søknader 1. august.

Neste frist for å søke om opptak til spesialistprogrammet er 10. september 2017 ved seksjon for endodonti, oral kirurgi og oral medisin, pedodonti, periodonti og oral protetikk.

Studiestart - semester

Høst

Oppbygging

Spesialistutdanning i odontologi
Spesialistutdanning i odontologi
Spesialistutdanning i endodonti (krav 180 SP)
Core Curriclum - Endodonti
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
INTH302Epidemiology61–6
ODO-STAT1/06Generell statistikk61–6
ODO-FARM/06Klinisk farmakologi21–6
ODO-FORSK/06Kurs i forskningsmetode51–6
ODBIO901Oral biologi41–6
ODO-RØNT1/06Kurs i røntgen 121–6
Obligatoriske støttekurs - Endodonti
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-MACR/06Hodet og halsens makroskopiske anatomi for den odontologiske videreutdanning41–6
ODO-MICR/06Mikrobiologi, immunologi og virologi81–6
ODO-GENPA/06Generell patologi for den odontologiske videreutdanningen41–6
ODO-ORPAT/06Oral patologi for den odontologiske viderutdanninga41–6
Klinisk praksis og seminar - Endodonti
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-KP-SEM1Klinisk praksis og seminar 1 semester på spes. utd191
ODO-KP-SEM2Klinisk praksis og seminar 2. semester på spes. utd.172
ODO-KP-SEM3AKlinisk praksis og seminar Endodonti, 3. semester på spes. utd.153
ODO-KP-SEM4AKlinisk praksis og seminar Endodonti, 4. semester på spes. utd.224
ODO-KP-SEM5AKlinisk praksis og seminar Endodonti, 5. semester på spes. utd.305
ODO-KP-SEM6ASpesialisteksamen i endodonti306
Kjeve- og ansiktsradiologi
Core Curriclum - Kjeve- og ansiktsradiologi
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
INTH302Epidemiology61–6
ODBIO901Oral biologi41–6
ODO-FARM/06Klinisk farmakologi21–6
ODO-FORSK/06Kurs i forskningsmetode51–6
ODO-RØNT1/06Kurs i røntgen 121–6
ODO-STAT1/06Generell statistikk61–6
Obligatoriske støttekurs - Kjeve- og ansiktsradiologi
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-MACR/06Hodet og halsens makroskopiske anatomi for den odontologiske videreutdanning41–6
ODO-GENPA/06Generell patologi for den odontologiske videreutdanningen41–6
ODO-ORPAT/06Oral patologi for den odontologiske viderutdanninga41–6
Klinisk praksis og seminar - Kjeve- og ansiktsradiologi
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-KP-SEM1Klinisk praksis og seminar 1 semester på spes. utd191
ODO-KP-SEM2Klinisk praksis og seminar 2. semester på spes. utd.172
ODO-KP-SEM3FKlinisk praksis og seminar kjeve og ansiktsradiologi 3. semester på spes.utd263
ODO-KP-SEM4FKlinisk praksis og seminar kjeve og ansiktsradiologi 4. semester på spes.utd224
ODO-KP-SEM5FKlinisk praksis og seminar kjeve og ansiktsradiologi 5. semester på spes.utd305
ODO-KP-SEM6FSpesialisteksamen i kjeve- og ansiktsradiologi306
Spesialistutdanning i kjeveortopedi
Core Curriclum - Kjeveortopedi
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
INTH302Epidemiology61–6
ODBIO901Oral biologi41–6
ODO-FORSK/06Kurs i forskningsmetode51–6
ODO-RØNT1/06Kurs i røntgen 121–6
ODO-STAT1/06Generell statistikk61–6
Obligatoriske støttekurs - Kjeveortopedi
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-BIOMA/06Teoretisk støttekurs i odontologiske biomaterialer for den odontologiske vidareutdanninga31–6
ODO-GEN/06Genetikk for den odontologiske spesialistutdanningen21–6
ODO-MACR/06Hodet og halsens makroskopiske anatomi for den odontologiske videreutdanning41–6
ODO-STAT2/06Anvendt statistikk for den odontologiske videreutdanning31–6
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-EMBR/06Embryologi for den odontologiske vidareutdanninga21–6
Klinisk praksis og seminar - Kjeveortopedi
Obligatorisk
EmnekodeEmnetittelSPSA
ODO-KP-SEM1EKlinisk praksis og seminar 1.-4. semester på spes. utd. Kjeveortopedi711–4
ODO-KP-SEM5EKlinisk praksis og seminar Kjeveortopedi, 5. semester på spes. utd.305
ODO-KP-SEM6ESpesialisteksamen i kjeveortopedi306
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Studieretningar

spes-odo_2.jpg

Tannleger i aksjon
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen