Gå til innhold
English A A A
Studieprogram

Bachelorprogram i miljø- og ressursfag

Studieretningar:

Bachelorprogram i miljø- og ressursfag, samfunnsvitskapelig retning

BATF-MIRE/Bachelorprogram i miljø- og ressurssstudier
SP = studiepoeng, S = semester, A = anbefalt semester
Valfritt
SP S A
Utenlandsopphold, høst - -
Utenlandsopphold, vår - -
Bachelorprogram i miljø- og ressursfag, samfunnsvitskapleg retning (krav: 180 SP)
Spesialisering (krav: 60 SP)
    Obligatorisk emne
Emnekode Emnetittel SP S A
ECON100 Examen facultatum - Innføring i samfunnsøkonomi 10 1-6 1
GEO281 Miljøforvaltning og planlegging 10 1-6 3
KJEM100 Kjemi i naturen 10 1-6 1
MNF115 Naturfagleg perspektiv på berekraftig utvikling 10 1-6 1
    Vel minst to emne
Emnekode Emnetittel SP S A
ECON216 Miljø- og ressursøkonomi I 10 1-6 3
FIL236 Miljøetikk 10 1-6 3
MNF110 Miljø, klima og menneskets historie 10 1-6 3
Innføringsemne (krav: 10 SP)
Seminarmodellen på ex.phil er eit tilbud i 2.semester til studentar på miljø- og ressursfag, biologi, havbruksbiologi og fiskehelse
    Vel eit av emna
Emnekode Emnetittel SP S A
EXPHIL-MNEKS Examen philosophicum- skuleeksamen 10 1-8 2
EXPHIL-MNSEM Examen philosophicum - seminarmodell 10 2
Studievei
Studievei geografi (krav: 30 SP)
      Obligatorisk emne
Emnekode Emnetittel SP S A
GEO115 Kartografi og feltkartlegging 5 1-6 2
GEO131 Ressursforvaltning og utvikling i Den tredje verden 10 1-6 4
      Vel eit av emna
Emnekode Emnetittel SP S A
GEO111 Landformdannande prosessar 15 1-6 2
GEO121 Økonomisk globalisering, produksjonssystem og miljø 15 1-6 2
Studievei samfunnsøkonomi (krav: 30 SP)
      Obligatorisk emne
Emnekode Emnetittel SP S A
ECON110 Mikroøkonomiske grunnomgrep og marknadsteori 10 1-6 4
ECON130 Makroøkonomi I 10 1-6 4
ECON140 Matematikk for økonomer 10 1-6 4
Valfritt emne (krav: 80 SP)
Vel fritt emnar som til saman utgjer 80 studiepoeng