Gå til innhold
English A A A
Studieprogram

Masterprogram i medisinsk biologi

Studieretningar:

Human fysiologi

MAMD-MEDBI/Masterprogram i medisinsk biologi
SP = studiepoeng, S = semester, A = anbefalt semester
Human fysiologi (krav: 120 SP)
Obligatoriske emne (krav: 50 SP)
    Obligatorisk emne
Emnekode Emnetittel SP S A
BMED310 Vitskapsteori og forskingsetikk 5 1
BMED251 Nevrobiologi 15 1
BMED205 Skriveteknikk og dataanalyse 5 1
MED1ORGFYS Fysiologi 20 2
    Vel minst eit av emna
Emnekode Emnetittel SP S A
BMED340A Sirkulasjonsfysiologisk metodikk 5 1
BMED340B Nevrofysiologisk metodikk 5 2
Valfrie emne (krav: 10 SP)
Emna lista opp under er allereie godkjende som valgemne. I samråd med rettleiar og etter godkjenning i programutvalget er det mogeleg å velje emne utanom lista (både ved UiB og andre utdanningsinstitusjonar).
    Valfritt
Emnekode Emnetittel SP S A
BMED381 Biomedisinsk ernæringsfysiologi 5 2
BMED356 Hjarte- og sirkulasjonsfysiologi 5 2
BMED357 Nevrofysiologi og nevrobiologi 5 2
BMED331 Tumorbiologi 10 2
HUPAT301 Basal humanpatologi 5 2
BMED358 Cellulær nevrofysiologi - ionekanalar og membraneksitabilitet 5 2
BMED359 Kardiovaskulær fysiologi 10 2
BMED360 In vivo avbilding og fysiologisk modellering 10 2
HUMGEN301 Human Molecular Genetics 5 2
Masteroppgåve (krav: 60 SP)
  Obligatorisk emne
Emnekode Emnetittel SP S A
BMED395 Masteroppgåve i medisinsk biologi 60 3
Rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
SP S A
Rettleiingskontrakt for masterprogram i medisinsk biologi - -