Skip to content
Norsk A A A
Programme of study

Bachelor Programme in Russian

ingressbilde

BAHF-RUSS/Bachelorprogram i russisk
SP = studiepoeng, S = semester, A = anbefalt semester
Førstesemesterstudiet (krav: 30 SP)
Studiet startar med innføringsemna i det første semesteret. EXPHIL Examen philosophicum (EXPHIL-HFSEM eller EXPHIL-HFEKS)
RUS100 Grunnkurs i skriftleg og munnleg russisk
EXFAC00SK Språk og kommunikasjon

Bachelorgraden kan ikkje innehalde meir enn 30 stp innføringsemne. Legg merke til at for bachelorprogrammet i russisk vil RUS100, Grunnkurs i skriftleg og munnleg russisk, erstatta EXFAC00AS, Akademisk skriving, som innføringsemne. Avlagd eksamen i RUS100, eller dokumentasjon på tilsvarande kunnskapar i russisk, er obligatorisk for vidare studium i russisk.

  Mandatory course
Emnekode Emnetittel SP S A
RUS100 Basic Course in Written and Spoken Russian 10 1
EXFAC00SK Examen Facultatum, Linguistics 10 1
  Choose minimum one of the courses
Emnekode Emnetittel SP S A
EXPHIL-HFSEM Examen Philosophicum 10 1
EXPHIL-HFEKS Examen Philosophicum 10 1
Spesialisering i russisk (krav: 90 SP)
Studiet startar med dei tre innføringsemna RUS100, EXPHIL og EXFAC00SK i det første semesteret. (Legg merke til at for bachelorprogrammet i russisk vil RUS100, Grunnkurs i skriftleg og munnleg russisk, erstatta EXFAC00AS, Akademisk skriving, som innføringsemne). Avlagd eksamen i RUS100 er obligatorisk for vidare studium i russisk. Alternativt må ein kunne dokumentera tilsvarande kunnskapar i russisk.
I spesialiseringa inngår følgjande obligatoriske emne: RUS100, RUS111, RUS112, RUS113, RUS114, RUS211 og RUS252.
RUS111SP er ikkje obligatorisk.
For å bli tatt opp til mastergraden i russisk, må studentar ha tatt alle dei obligatoriske emna som utgjer spesialiseringa i bachelorprogrammet.
  Mandatory course
Emnekode Emnetittel SP S A
RUS111 Russian Grammar (1) and Written Russian (1) 15 1 2
RUS112 Russian Culture, Text and Language us 15 1 2
RUS113 Russian Grammar (2) and Written Russian (2) 15 1 3
RUS114 Russian Culture (2) Text and Language Use (2) 15 1 3
RUS211 Russian Language Structure and Written Russian 15 1 4
RUS252 Comprehensive Course in Russian Literatur and Language use with a Semester Paper 15 1 4
  Elective course
Emnekode Emnetittel SP S A
RUS101SP Practical Russian - Course in St. Petersburg - 1 2
RUS111SP Summer Course in Russian Language 6 1 2
Valfrie 60 studiepoeng i bachelor (krav: 60 SP)
Elective course
SP S A
Utveksling 1 semester - -
Utveksling 1/2 semester - 15 stp - -
Utveksling 2 semester - -