Hjem
Click

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Vil du bli samfunnsviter?

Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av 7 institutt, som alle tilbyr forskningsbasert utdanning og driver variert og aktuell forskning. Vi er opptatt av de store og små spørsmålene som rører seg i samfunnsdebatten, og jobber for at forskning skal være en del av grunnlaget når det treffes beslutninger som berører oss alle. Vi ønsker at våre forskere og undervisere skal bidra til dette, og tilbyr våre studenter innsikt i og kunnskap om samfunnets utfordringer. Les gjerne om våre studieprogrammer og forskning samt nyhetsartikler på denne siden.

FREMTIDENS FORSKERE

Utfordrer fremtidens energiproblemer

I et nytt prosjekt vil sosialantropologen Anna Szolucha studere vanlige folks engasjement i spørsmål om klima og energiomstilling: Hvordan og hvorfor blir grasrota engasjert?

MEDIEFORSKNING

Spillforsker blir professor

Kristine Jørgensen er utnevnt til professor ved Universitetet i Bergen. Hun blir Norges første kvinnelige professor innen dataspill.

NYHET | ÆRESDOKTOR

Amerikansk sosiolog utnevnes til æresdoktor på UiB

Den anerkjente amerikanske sosiologen Arthur L. Stinchcombe er blitt utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen.

UTDANNING | ØKONOMI

Studere samfunnsøkonomi?

Vil du studere økonomi hos oss? Eller kjenner du noen som vil studere økonomi? Vi tilbyr årsstudium, bachelor, master og profesjonsstudium i samfunnsøkonomi.

Valg 2017

Kunngjøring av valg til fakultetsstyret 2017 - 2021

Det skal velges nytt fakultetsstyre for perioden 1.8.2017 - 31.7.2021, og vi inviterer alle til å fremme kandidatforslag og delta i valget.