Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Vil du bli samfunnsviter?

Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt, som tilbyr forskningsbasert utdanning og driver variert og aktuell forskning. Vi er opptatt av de store og små spørsmål i samfunnsdebatten, og jobber for at forskning skal være en del av grunnlaget når det treffes beslutninger som berører oss alle. Våre forskere og undervisere bidrar til dette, og tilbyr våre studenter innsikt i og kunnskap om samfunnets utfordringer.

Globale samfunnsutfordringer er ett av UiBs tre strategiske satsingsområder. Les om SV-fakultetets rolle i satsingen på global forskning og utdanning.

Nyhet

TekLab viser ny teknologiutvikling på Digital myldredag

4. oktober var TekLab fra Infomedia på Digital myldredag og viste frem prosjektene Vimond Hololens Edition, INJECT og Prosopo.

NYHETER | EU-STIPEND

Katrine Løken får toppstipend fra EU

Samfunnsøkonom Katrine Løken mottar det prestisjefylte Starting Grant fra Det europeiske forskningsråd.

NYHETER

– Sjukmeldte bør godta mindre løn

Professor Kjell Vaage meiner det er på høg tid å gjere noko med dagens sjukelønsordning. Han foreslår at både arbeidsgjevar og arbeidstakar skal vere med i spleiselaget.

FORSKNING

Forsker på nordmenns mediebruk

Hvordan bruker vi medier og hvordan påvirker medier våre liv?, er spørsmål som opptar forsker Brita Ytre-Arne ved Infomedia.

NYHETER | SENTERÅPNING

Millionbeløp til barnevernsforskning

Professor Marit Skivenes mottar 10 millioner fra Forskningsrådet til barnevernsforskning. Det nye tilskuddet inngår i hennes nye store senter, som blir et kraftsentrum i europeisk forskning på barn og deres rettigheter.