Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Tåka letter: New University Norway og kommersialiseringen av universitetets samfunnsoppdrag

new_university_norway.png

New University Norway

I Amsterdam, Toronto, London og København har det de siste årene vært store protester mot kommersialiseringen av universitets- og høyskolesektoren. Diskusjoner om dette er også blitt ført i Norge, gjennom blant annet protestinitiativet New University Norway. Men det er ikke lett å se hvordan man skal gripe saken an. Endringene er inkrementelle, og tåkebelagte prosesser gjør det vanskelig å fokusere motstand. Hvordan mobiliserer man mot små og gradvise endringer, som i sum fører til sentralisering, byråkratisering og kommersialisering av kunnskapsproduksjonen? Hva skal til for å synliggjøre hvordan disse prosessene påvirker universitetets kritiske samfunnsoppdrag i praksis?