Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Gradsfeiring

Bachelorseremonien 2018

Kommer du til å fullføre en bachelorgrad ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i løpet av studieåret 2017/2018? Da vil vi invitere deg til Bachelorseremoni mandag 11. juni 2018.

fellesbilde_bachelor_smalt2.jpg

Kandidatene som deltok på Bachelorseremonien 2017 på scenen i Universitetsaulaen
Foto:
Thor Brødreskift

Om Bachelorseremonien

Bachelorseremonien for studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet blir arrangert mandag 11. juni 2018 i Universitetsaulaen. Selve seremonien begynner kl. 12.00 og programmet varer til ca. kl. 13.30. Hver kandidat kan invitere med seg to gjester til seremonien.

SV-fakultetets masterseremoni blir arrangert senere samme dag.

Har du spørsmål?

Spørsmål om vitnemål eller vitnemålsseremonien kan du rette til studieveileder@svfa.uib.no.

Påmelding

Påmeldingen til Bachelorseremonien 2018 åpner i februar.

Om vitnemålet

Bachelorseremonien er en feiring av alle de som nettopp har eller snart vil avslutte sin bachelorgrad. Du mottar ikke vitnemålet ditt under Bachelorseremonien.

Vitnemålet ditt vil først bli skrevet ut når sensuren for dine siste emner er klare. Det samfunnsvitenskapelige fakultet har automatisk utskriving av vitnemål i begynnelsen av hvert semester. Kandidatene som har fullført sin grad om våren vil som regel få tilsendt sine vitnemål fra september.

Du kan lese mer om vitnemålet her.

Program

Kl. 11.30

Registrering av alle bachelorkandidatene i Universitetaulaen.

Kl. 12.00-13.30

Velkommen

Gratulasjonstale

Tale til kandidatene ved en tidligere student

Hilsen til medstudenter ved en bachelorkandidat

Gratulasjon av kandidatene

Fotografering av kandidatene