Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Utveksling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Som del av bachelor- og masterutdanning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan du reise på utveksling til universiteter over hele verden.

utveksling_smalt_malene_sorensen.jpg

En utvekslingsstudent tar bilde ut over en storby
Foto:
Malene Sørensen

De fleste bachelor- og masterprogrammene ved fakultetet gir deg mange utvekslingsmuligheter å velge mellom. Et delstudium ved et utenlandsk universitet kan vare i 3-12 måneder og kan gi deg internasjonal kompetanse og mange nye erfaringer.

Hvor skal du reise?

UiB har mer enn 600 avtaler med universiteter over hele verden. På studieprogrammet ditt kan du få tilbud om spesielt tilrettelagte eller anbefalte utenlandsopphold som kan inngå i utdanningen din.

Informasjon og veiledning

Hvis du ønsker å reise ut, er det viktig at du i god tid på forhånd gjør deg kjent med hvilke frister og regler som gjelder. Gå på orienteringsmøter som fakultetet og instituttet ditt arrangerer, snakk med studenter som har vært ute, og les rapportene de har skrevet. Hvert av studieprogrammene har i tillegg en egen veileder som kan hjelpe deg med spørsmål om utveksling.

Hvordan søker du?

Du finner informasjon om hvilke krav vi setter til utvekslingsstudenter og hvordan du søker, rapporter fra studenter som har vært på utveksling og huskelister for utvekslingsstudenter på UiBs sentrale utvekslingssider.

Husk å søke om godkjenning av emnene du skal ta på utveksling før du reiser.