Disputaser

Oversikt over avhandlinger som har blitt forsvart for doktorgraden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet tilbake til 2004

colourbox9516090.jpg

Et forelesningsrom der en disputas foregår

 

Høsten 2015 

 

Sondre Båtstrand: "Klimaendringer som utfordring for demokratier og partier", ph.d.-disputas 4. desember

Berit Angelskår: "UNRWA: En humanitær løsning på et politisk problem", ph.d.-disputas 29. oktober

Janne Bjorheim Bøe: Kvinnelige hovedforsørgere på Vestbredden, ph.d.-disputas 27. oktober

Hans-Martin Straume: "Handelskostnaders påvirkning på norsk lakseeksport", ph.d.-disputas 26. oktober

Zerihun Woldeselassie: "Etnisk og islamsk identitet og tilhørighet i Etiopia", ph.d.-disputas 23. oktober

Kristian Mjåland: "Rus og rehabilitering i fengsel", ph.d.-disputas 7. oktober

Anne Madeleine Botslangen: "Fra gal til bruker", ph.d.-disputas 4. september

Reshma Bharadwaj: "Å presse seg gjennom gjerder", ph.d.-disputas 28. august

Alexander Manuylov: "Å bli i Russland, eller reise til Hellas? Det er spørsmålet", ph.d.-disputas 28. august

Hanna Skartveit: "Kabbalah Senteret utfordrer vårt grunnleggende verdenssyn", ph.d.-disputas 21. august

 

 

Våren 2008

 

Ann Kristin Eide: "Å åpne rom vi kan utforske", dr.polit.-disputas: 27. juni 2008

Grete Netteland: "Innføring av e-læring i store organisasjoner", dr.polit.-disputas: 20. juni 2008

Jan Fredrik Hovden: "Strukturar i det norske journalistiske feltet", dr.polit.-disputas: 20. juni 2008

Anne Dåsvatn Homme: "Skolen mellom staten, kommunen og lokalsamfunnet", dr.polit.- disputas: 19. juni 2008

Graziella Van den Bergh: "Tenåringsjenter, abort og AIDS: om kunnskap og makt i Tanzania", dr.polit.-disputas: 18. juni 2008

Ingrid Fylling: "Fordeling og fortolkning i grunnskolens spesialundervisning", dr.polit.-disputas: 17. juni 2008

Liv Osland: "Geografisk variasjon i boligpriser", PhD-disputas 12.juni 2008

Heidi Skramstad: "Kvinnelighet, fertilitet og moderskap i Gambia", dr.polit.-disputas 12. juni 2008

Huang Jiansheng: "Moralske forpliktelser og korrupsjon i Kina", PhD-disputas 10. juni 2008

Kjetil Fosshagen: "Kypros-konflikten: om stat og historie", dr.polit.-disputas: 06. juni 2008

Marit Brendbekken: "Modernisering og mot-modernisering i Den dominikanske republikk og Haiti", dr.polit.-disputas 5. juni 2008

Arne Cato Berg: "Land og makt i Vella Lavella, Salomonøyene", dr.polit.-disputas 30. mai 2008

Solveig Bjørnestad: "Gjenbruk av programvaremodeller", dr.polit.-disputas: 29. mai 2008

Grethe Halvorsen: "Kompromisset om barnemat: Mellom helse, handel, rett og politikk", PhD-disputas 16. mai 2008

Elisabeth Meze-Hausken: "Climate and Society - A complex and conditional relationship", PhD-disputas 13. mai 2008

Lise Hellebø Rykkja: "Matkontroll i Europa - en studie av regulering i fem europeiske land og EU", dr.polit.-disputas 9. mai 2008

Tone K. Sissener: "A State of corruption? An Anthropology of the South Asia State", dr. polit.-disputas 25. april 2008

Erlend Lavik: "Changing Narratives. Five Essays on Hollywood History", PhD-disputas 4. april 2008

Kjell Ole Kjærland Olsen: "Identities, Ethnicities and Borderzones: Examplars from Finnmark, Northern Norway", dr. polit.-disputas 7. mars 2008

Hanne-Lovise Skartveit: "Representing the Real through Play and Interaction. Changing Forms of Nonfiction", PhD. Disputas 29. februar 2008

Dag Olaf Torjesen: "Foretak, management og medikrati – en sektorstudie av helseforetaksreform og ledelse i spesialisthelsetjenesten", dr.polit. disputas 15. februar 2008

Ingrid Rindal Lundeberg: "De urettmessige mindreverdige. Domstolens maktkritiske funksjon i saker om spesialundervisning", dr. polit. disputas 8. februar 2008

Ragnhild Mølster: "Journalisten, folket og makten. En retorisk studie av norsk journalistisk fjernsynsdokumentar", dr.polit. disputas 11. januar 2008

Magnhild Viste: "Visualization of complex system", PhD disputas 4. januar 2008

 

Våren 2006

 

Hans Olav Stensli: "Oceans Apart: Ideologies of Extraterritorial Foreign Policy in Northern Europe and the USA", dr.polit.-disputas 23. juni 2006

Marcelo Milrad: "Designing interactive learning environments to support learners understanding in complex domains Marcelo Milrad: Designing interactive learning environments to support learners understanding in complex domains", PhD-disputas 16. juni 2006

Dag Runar F. Jacobsen: "Tjenestemannsorganisasjoner og nasjonal forvaltningspolitikk: Modernisering med en hånd på rattet og en fot på bremsen?", dr.polit.-disputas 16. juni 2006

Svein Tuastad: "Skulen og statsmaktsspørsmålet. Stortingsdebattar 1945 2005 om religion i skulen og om private skular i lys av normativ teori", dr.polit.-disputas 14. juni 2006

Hakan G. Sicakkan: "The European Politics of Citizenship and Asylum. A Comparative Analysis of the Relationship between Citizenship Models and the Legal-Institutional Frames of Asylum Determination in West Europe", dr.polit.-disputas 8. juni 2006

Steven Ney: "Messy Issues, Policy Conflict and the Differentiated Polity: Analysing Contemporary Policy Responses to Complex, Uncertain and Transversal Policy Problems", dr.polit.-disputas 29. mai 2006

Kjersti Halvorsen: "Fem essay om modernisering", dr.polit.-disputas 24. mai 2006

Anne-Mette Magnussen: "Domstolskapt rett. En institusjonell analyse av utviklingen av regelen om ulovfestet objektivt ansvar frå 1866 til 2003", dr.polit.-disputas 19. mai 2006

Alf Gunvald Nilsen: "The Valley and the Nation the River and the Rage: A Study of Dispossession and Resistance in the Narmada Valley, India". Volume 1: "Introduction Theory Methodology". Volume 2: "Analysis Concluding Remarks", PhD-disputas 12. mai 2006

Anne-Grete Bøe: "Late Weichselian ice-sheet dynamics and Holocene river floods inferred from depositional chronologies of glaciofluvial and fluvial sediments in east-central southern Norway", PhD-disputas 9. mai 2006

Trond Løyning: "Regulering og nettverk. Strukturelle analyser av den statlige reguleringen av finanssektoren i Norge 1980-1995", dr.polit.-disputas 10. mars 2006

Lisbeth Morlandstø: "Journalistikk som institusjonell praksis utviklingshemming og psykisk helse i pressen", dr.polit.-disputas 3. februar 2006

Annie B. H. Chikwanha: "The Politics of Housing Delivery: A Comparative Study of Administrative Behaviour in South Africa and Zimbabwe", dr.polit.-disputas 27. januar 2006

Helge Berglann: "Non-linear Taxes in Resource Management and Pollution Control", dr.polit.-disputas 20. januar 2006

 

Våren 2005

 

Bjarne Robberstad: "Economic evaluation of health interventions in sub-Saharan Africa. Applied economic evaluations and studies on time preferences for health in Tanzania", PhD-disputas 22. juni 2005

Ove Skarpenes: "Kunnskapens legitimering. En studie av to reformer og tre fag i videregående skole", dr.polit.-disputas 17. juni 2005

Sturle Næss: "Omsorgens vilkår i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene", dr.polit.-disputas 10. juni 2005

Bjarne Vandeskog: "Love Taken for Granted; Relationships between Fathers and Adolescent Sons among Pakeha New Zealanders", dr.polit.-disputas 3. juni 2005

Annelin Eriksen: "Silent Movement: Transformations of Gendered Social Structures in North Ambrym, Vanuatu", dr.polit.-disputas 31. mai 2005

Tor Kristian Bjelland: "Classification: Assumptions and Implications for Conceptual Modeling", dr.polit.-disputas 27. mai 2005

Jill Merethe Loga: "Godhetsmakt. Verdikommisjonen - mellom politikk og moral", dr.polit.-disputas 20. mai 2005

Nina Berven: "National Politics and Cross-National Ideas. Welfare, Work and Legitimacy in the United States and Norway", dr.polit.-disputas 13. mai 2005

Siri Ytrehus: "Mellom modernitet og tradisjon. Unge eldres syn på flytting", dr.polit.-disputas 22. april 2005

Knut Olav Åmås: "Mitt liv var draum. Ein biografi om Olav H. Hauge", dr.philos.-disputas 6. april 2005

Ole Andreas Brekke, "Formidlende institusjoner? Teknologivurdering som et bidrag til demokratisk styring av teknologiutvikling", dr.polit.-disputas 11. februar 2005