Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Disputaser

Oversikt over avhandlinger som har blitt forsvart for doktorgraden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet tilbake til 2004

colourbox9516090.jpg

Et forelesningsrom der en disputas foregår

Våren 2017

Henrik Løseth Jansen, "Isbreer som røper hemmeligheter om fortidens klima, ph.d.-disputas 29. juni

Thor Erik Sortland, "Vald og maskulinitet blant Samburu i Nord-Kenya", ph.d.-disputas 16. juni

Svein-Erik Helle, "Grunnleggande urettferdig: val i ikkje-demokratiske regime", ph.d.-disputas 15. juni

Kaja Reegård, "Yrkesrettet utdanning mot uklart yrke", ph.d.-disputas 31. mars

Cathrin Ness Fløgstad, "Hvordan kan stater finansiere utvikling?", ph.d.-disputas 24. februar

Andreas Kostøl, "Mistilpasning i arbeidsmarkedet og økningen i antallet uføretrygdede i Norge", ph.d.-disputas 17. februar

Mariya Bikova, "I hjertet av det egalitære Norge – au pairer i norske hjem", ph.d.-disputas 2. februar

Teis Lunde Lømo, "Strategi og politikk for handel mellom bedrifter", ph.d.-disputas 12. januar

Inger Sommerfelt Ervik, "Hvordan påvirker globalisering bedrifter?", ph.d.-disputas 6. januar

 

Våren 2008

 

Ann Kristin Eide: "Å åpne rom vi kan utforske", dr.polit.-disputas: 27. juni 2008

Grete Netteland: "Innføring av e-læring i store organisasjoner", dr.polit.-disputas: 20. juni 2008

Jan Fredrik Hovden: "Strukturar i det norske journalistiske feltet", dr.polit.-disputas: 20. juni 2008

Anne Dåsvatn Homme: "Skolen mellom staten, kommunen og lokalsamfunnet", dr.polit.- disputas: 19. juni 2008

Graziella Van den Bergh: "Tenåringsjenter, abort og AIDS: om kunnskap og makt i Tanzania", dr.polit.-disputas: 18. juni 2008

Ingrid Fylling: "Fordeling og fortolkning i grunnskolens spesialundervisning", dr.polit.-disputas: 17. juni 2008

Liv Osland: "Geografisk variasjon i boligpriser", PhD-disputas 12.juni 2008

Heidi Skramstad: "Kvinnelighet, fertilitet og moderskap i Gambia", dr.polit.-disputas 12. juni 2008

Huang Jiansheng: "Moralske forpliktelser og korrupsjon i Kina", PhD-disputas 10. juni 2008

Kjetil Fosshagen: "Kypros-konflikten: om stat og historie", dr.polit.-disputas: 06. juni 2008

Marit Brendbekken: "Modernisering og mot-modernisering i Den dominikanske republikk og Haiti", dr.polit.-disputas 5. juni 2008

Arne Cato Berg: "Land og makt i Vella Lavella, Salomonøyene", dr.polit.-disputas 30. mai 2008

Solveig Bjørnestad: "Gjenbruk av programvaremodeller", dr.polit.-disputas: 29. mai 2008

Grethe Halvorsen: "Kompromisset om barnemat: Mellom helse, handel, rett og politikk", PhD-disputas 16. mai 2008

Elisabeth Meze-Hausken: "Climate and Society - A complex and conditional relationship", PhD-disputas 13. mai 2008

Lise Hellebø Rykkja: "Matkontroll i Europa - en studie av regulering i fem europeiske land og EU", dr.polit.-disputas 9. mai 2008

Tone K. Sissener: "A State of corruption? An Anthropology of the South Asia State", dr. polit.-disputas 25. april 2008

Erlend Lavik: "Changing Narratives. Five Essays on Hollywood History", PhD-disputas 4. april 2008

Kjell Ole Kjærland Olsen: "Identities, Ethnicities and Borderzones: Examplars from Finnmark, Northern Norway", dr. polit.-disputas 7. mars 2008

Hanne-Lovise Skartveit: "Representing the Real through Play and Interaction. Changing Forms of Nonfiction", PhD. Disputas 29. februar 2008

Dag Olaf Torjesen: "Foretak, management og medikrati – en sektorstudie av helseforetaksreform og ledelse i spesialisthelsetjenesten", dr.polit. disputas 15. februar 2008

Ingrid Rindal Lundeberg: "De urettmessige mindreverdige. Domstolens maktkritiske funksjon i saker om spesialundervisning", dr. polit. disputas 8. februar 2008

Ragnhild Mølster: "Journalisten, folket og makten. En retorisk studie av norsk journalistisk fjernsynsdokumentar", dr.polit. disputas 11. januar 2008

Magnhild Viste: "Visualization of complex system", PhD disputas 4. januar 2008

 

Våren 2006

 

Hans Olav Stensli: "Oceans Apart: Ideologies of Extraterritorial Foreign Policy in Northern Europe and the USA", dr.polit.-disputas 23. juni 2006

Marcelo Milrad: "Designing interactive learning environments to support learners understanding in complex domains Marcelo Milrad: Designing interactive learning environments to support learners understanding in complex domains", PhD-disputas 16. juni 2006

Dag Runar F. Jacobsen: "Tjenestemannsorganisasjoner og nasjonal forvaltningspolitikk: Modernisering med en hånd på rattet og en fot på bremsen?", dr.polit.-disputas 16. juni 2006

Svein Tuastad: "Skulen og statsmaktsspørsmålet. Stortingsdebattar 1945 2005 om religion i skulen og om private skular i lys av normativ teori", dr.polit.-disputas 14. juni 2006

Hakan G. Sicakkan: "The European Politics of Citizenship and Asylum. A Comparative Analysis of the Relationship between Citizenship Models and the Legal-Institutional Frames of Asylum Determination in West Europe", dr.polit.-disputas 8. juni 2006

Steven Ney: "Messy Issues, Policy Conflict and the Differentiated Polity: Analysing Contemporary Policy Responses to Complex, Uncertain and Transversal Policy Problems", dr.polit.-disputas 29. mai 2006

Kjersti Halvorsen: "Fem essay om modernisering", dr.polit.-disputas 24. mai 2006

Anne-Mette Magnussen: "Domstolskapt rett. En institusjonell analyse av utviklingen av regelen om ulovfestet objektivt ansvar frå 1866 til 2003", dr.polit.-disputas 19. mai 2006

Alf Gunvald Nilsen: "The Valley and the Nation the River and the Rage: A Study of Dispossession and Resistance in the Narmada Valley, India". Volume 1: "Introduction Theory Methodology". Volume 2: "Analysis Concluding Remarks", PhD-disputas 12. mai 2006

Anne-Grete Bøe: "Late Weichselian ice-sheet dynamics and Holocene river floods inferred from depositional chronologies of glaciofluvial and fluvial sediments in east-central southern Norway", PhD-disputas 9. mai 2006

Trond Løyning: "Regulering og nettverk. Strukturelle analyser av den statlige reguleringen av finanssektoren i Norge 1980-1995", dr.polit.-disputas 10. mars 2006

Lisbeth Morlandstø: "Journalistikk som institusjonell praksis utviklingshemming og psykisk helse i pressen", dr.polit.-disputas 3. februar 2006

Annie B. H. Chikwanha: "The Politics of Housing Delivery: A Comparative Study of Administrative Behaviour in South Africa and Zimbabwe", dr.polit.-disputas 27. januar 2006

Helge Berglann: "Non-linear Taxes in Resource Management and Pollution Control", dr.polit.-disputas 20. januar 2006

 

Våren 2005

 

Bjarne Robberstad: "Economic evaluation of health interventions in sub-Saharan Africa. Applied economic evaluations and studies on time preferences for health in Tanzania", PhD-disputas 22. juni 2005

Ove Skarpenes: "Kunnskapens legitimering. En studie av to reformer og tre fag i videregående skole", dr.polit.-disputas 17. juni 2005

Sturle Næss: "Omsorgens vilkår i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene", dr.polit.-disputas 10. juni 2005

Bjarne Vandeskog: "Love Taken for Granted; Relationships between Fathers and Adolescent Sons among Pakeha New Zealanders", dr.polit.-disputas 3. juni 2005

Annelin Eriksen: "Silent Movement: Transformations of Gendered Social Structures in North Ambrym, Vanuatu", dr.polit.-disputas 31. mai 2005

Tor Kristian Bjelland: "Classification: Assumptions and Implications for Conceptual Modeling", dr.polit.-disputas 27. mai 2005

Jill Merethe Loga: "Godhetsmakt. Verdikommisjonen - mellom politikk og moral", dr.polit.-disputas 20. mai 2005

Nina Berven: "National Politics and Cross-National Ideas. Welfare, Work and Legitimacy in the United States and Norway", dr.polit.-disputas 13. mai 2005

Siri Ytrehus: "Mellom modernitet og tradisjon. Unge eldres syn på flytting", dr.polit.-disputas 22. april 2005

Knut Olav Åmås: "Mitt liv var draum. Ein biografi om Olav H. Hauge", dr.philos.-disputas 6. april 2005

Ole Andreas Brekke, "Formidlende institusjoner? Teknologivurdering som et bidrag til demokratisk styring av teknologiutvikling", dr.polit.-disputas 11. februar 2005