Hjem
Click

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Gradsfeiring

Bachelorseremonien 2017

Kommer du til å fullføre en bachelorgrad ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i løpet av studieåret 2016/2017? Da vil vi invitere deg til Bachelorseremoni fredag 9. juni 2017!

vitnemalsseremonien_2014_eivind_senneset.jpg

Seks studenter i solskinnet etter at de har mottatt vitnemålet sitt under Vitnemålsseremonien 2014
Foto:
Eivind Senneset

Om Bachelorseremonien

Bachelorseremonien blir arrangert fredag 9. juni 2017 i Universitetsaulaen. Selve seremonien begynner kl. 12.00 og programmet varer til ca. kl. 13.30. Hver kandidat kan invitere med seg to gjester til seremonien.

SV-fakultetets masterseremoni blir arrangert senere samme dag.

Program

Kl. 11.30

Registrering av alle bachelorkandidatene i Universitetaulaen.

Kl. 12.00-13.30

Den høytidelige seremonien foregår i Universitetsaulaen i Naturhistorisk museum. Kandidatene feires der av fakultet og institutt med taler, musikk og gratulasjoner til hvert enkelt kandidat.

En av kandidatene som har utmerket seg under sine studier taler til sine medstudenter. Seremoniens hovedtaler er en profilert alumn (tidligere student) fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Påmelding

Påmeldingen til arrangementet er ikke åpen enda.

Om vitnemålet

Bachelorseremonien er en feiring av alle de som nettopp har eller snart vil avslutte sin bachelorgrad. Du mottar ikke vitnemålet ditt under Bachelorseremonien.

Vitnemålet ditt vil først bli skrevet ut når sensuren for dine siste emner er klare. Det samfunnsvitenskapelige fakultet har automatisk utskriving av vitnemål i begynnelsen av hvert semester. Kandidatene som har fullført sin grad om våren vil som regel få tilsendt sine vitnemål fra september.

Har du spørsmål?

Spørsmål om vitnemål eller vitnemålsseremonien kan du rette til Informasjonssenteret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.