Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Gradsfeiring

Masterseremonien 2017

Kommer du til å fullføre en mastergrad ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i løpet av studieåret 2016/2017? Da vil vi invitere deg til Masterseremoni fredag 9. juni 2017!

alumni_sv_smalt.jpg

Alle kandidatene på Masterseremonien 2016 samlet foran Natuhistorisk museum.
Foto:
Thor Brødreskift

Om Masterseremonien

Masterseremonien blir arrangert fredag 9. juni 2017 i Universitetsaulaen. Selve seremonien begynner kl. 14.00, og etter seremonien er det mottakelse for kandidater og gjester. Programmet varer til ca. kl. 16.00. Hver kandidat kan invitere med seg to gjester til seremonien.

SV-fakultetets Bachelorseremoni blir arrangert tidligere samme dag.

Program

Kl. 14.00-15.30 Masterseremonien

Fanfare ved Bergen Trompetensemble «March for the Ark»

Velkommen ved seksjonssjef Ingrid Christensen

Gratulasjonstale ved Dekan Knut Helland

Musikk ved Bergen Trompetensemble «Triumfmarsj» fra operaen «Aida»

Tale til kandidatene ved alumn Harald Schjelderup

Hilsen til medstudenter ved Sait Matty Jaw

Gratulasjon av kandidatene

Avslutning med musikk ved Bergen Trompetensemble «March for 4 trumpets»

Fotografering av kandidatene

 

Kl. 15.30-16.00 Mottakelse

Etter seremonien inviteres alle kandidatene og deres gjester til mottakelse. Det blir lett bevertning.

Påmelding

Påmeldingen er stengt.

Om vitnemålet

Masterseremonien er en feiring av alle de som nettopp har eller snart vil avslutte sin mastergrad. Du mottar ikke vitnemålet ditt under seremonien. Dette kommer av at sensuren ikke er klar for emner du har tatt i vårsemesteret.

Vitnemålet ditt vil først bli skrevet ut når sensuren for dine siste emner er klare. Det samfunnsvitenskapelige fakultet har automatisk utskriving av vitnemål i begynnelsen av hvert semester. Kandidatene som har fullført sin grad om våren vil som regel få tilsendt sine vitnemål fra september.

Har du spørsmål?

Spørsmål om vitnemål eller vitnemålsseremonien kan du rette til Informasjonssenteret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.