Hjem
Click

Senter for vitenskapsteori

Senter for vitenskapsteori (SVT) er en permanent, tverrfaglig og interfakultær enhet ved UiB
med ansvar for forsking på, utdanning i og formidling av vitskapsteori.

Kontaktinformasjon:
Besøksadresse: Ida Bloms hus, Allégaten 34
Postadresse: Postboks 7805, 5020 Bergen, Norge
Telefon: 55 58 27 05
Epost: post@svt.uib.no

Forskning og undervisning

Forskingsprofilen til SVT favner bredt, med fokus på kritisk refleksjon over forholdet mellom vitenskap og samfunn. Senteret leder og deltar i forskningsprosjekt som studerer etiske og samfunnsmessige sider ved vitenskap og teknologi. SVT er medlem av det nasjonale fagrådet for vitenskaps- og teknologistudier og underviser vitenskapsteori og etikk i alle forskerutdanninger ved UiB. Senteret tilbyr også enkeltemner på bachelornivå, Dannelsesemner.

Dannelsesemner               Phd kurs

CCBIO special seminar

S.Net Pre-Conference Event: Ethical and Social Aspects of Cancer Research

11 October at the BB-Building there will be an open CCBIO Special Seminar on Ethical and Social Aspects of Cancer Research. The event is open for all. We hope to achieve lively discussions between cancer researchers, doctors, students, ethicists, philosophers, social scientists, patients and citizens!

Brexit

Refleksjoner om Brexit

SVTs Andrea Saltelli og Silvio Funtowicz har sammen med flere andre forskere publisert sine refleksjoner om Brexit i The Guardian.

Ny teknologi - til glede og bekymring?

Det er vanskeleg å spå om framtida. Det gjeld også teknologiens rolle. Men det er lov å tenkje seg om og å samtale om moglege scenario. Vi ønsker velkommen til ein samtale mellom professor emeritus Ragnar Fjelland og professor emeritus Gunnar Skirbekk frå Senter for Vitskapsteori

Nyhet

Hva hvis alt går galt?

Tildekking av ubåten utenfor Fedje gir en illusjon av å ha blitt kvitt problemet for alltid. Men en katastrofe kan komme når som helst. Senterleder professor Matthias Kaiser har sammen med andre forskere skrevet kronikk i BT om ubåtsaken på Fedje.

FORSKNING | VITENSKAPSTEORI

Legger vitenskapelige fakta under lupen

Jeroen van der Sluijs gransker bruken av vitenskapelig fakta ved politiske avgjørelser. Nå er han i finalerunden i kampen for å bli et nytt Senter for fremragende forskning (SFF).

DANNELSESEMNER
Ideen bak dannelsesemnene er å bygge universitetsfellesskap på tvers av etablerte faglige skillelinjer og akademiske kulturer. Dette forutsetter at vi er istand til å kommunisere på tvers av skillelinjer og lære av hverandre. På dannelsesemnene mener vi at dette bør starte tidlig i utdannelsesløpet, men ikke så tidlig at man ikke har rukket å forme en faglig holdning til kunnskap.I tråd med denne ideen tilbys dannelsesemnene til studenter fra samtlige av universitetets fakulteter. Vi inviterer forelesere fra forskjellige fag til å forelese over utfordringene vi reiser med utgangspiunkt i deres respektive faglige perspektiver og forskning.Senter for vitenskapsteori har det overordnete faglige ansvaret for dannelsesemnene. Du kan lese mer om emnene under fanen undervisning i toppmenyen

 

Kva er vitskapsteori?
Fagfeltet vitskapsteori  er definert som filosofisk, historisk og samfunnsvitskapleg forsking på den rolla dei ulike vitskapane spelar i samfunnet og på kunnskapsteoretiske og etiske sider ved vitskapleg forsking og bruken av slik forsking. I moderne vitskapsbaserte risikosamfunn er det eit påviseleg behov for kritisk refleksjon og konstruktivt samarbeid på tvers av ulike fagmiljø ofte på tvers av tradisjonelle skillelinjer. SVT har som si særlege oppgåve å ta seg av doktorgradsopplæringa i vitskapteori og etikk overfor dei ulike fakultet, også her med ein tverrfagleg profil.
I tillegg til samarbeid på regionalt og nasjonalt nivå har SVT eit omfattande internasjonalt samarbeid med kollegaer og nærskyldte fagmiljø i Europa, så vel som i Amerika og Asia. 
 

 

 

Mat i skjæringspunkt mellom natur og kultur

Mat er naudsynt for alle, men det betyr ikkje at alle har same synet på mat.
Helene Nilsen, stipendiat