Kontaktinformasjon

Senter for vitenskapsteori (SVT)
Besøksadresse: Ida Bloms hus i Allégaten 34
Postadresse: Postboks 7805, 5020 Bergen, Norge
Telefon: 55 58 27 05
Epost: post@svt.uib.no

Senter for vitenskapsteori (SVT) er en permanent, tverrfaglig og interfakultær enhet ved UiB med ansvar for forsking på, utdanning i og formidling av vitskapsteori. Forskingsprofilen til SVT favner bredt, med fokus på kritisk refleksjon over forholdet mellom vitenskap og samfunn. Senteret leder og deltar i flere EU/FP7- og NFR-finansierte prosjekt som studerer etiske og samfunnsmessige sider ved vitenskap og teknologi. SVT er medlem av det nasjonale fagrådet for vitenskaps- og teknologistudier, og underviser vitenskapsteori og etikk i alle forskerutdanninger ved UiB.

The EPINET project will review and evaluate assessment methods, commonly used to address societal impacts of new and emerging S&Ts. The methods include risk and impact assessments, ethics, media studies of representation, public perception studies, socio-technical analysis, law, integrated assessment, product life cycle analysis, participatory technology assessment, knowledge assessment and scenario/foresight exercises. Furthermore, the project will develop tools to integrate methodologies with reference to four case studies that aim to identify and engage with new networks of social, scientific and technological actors as they emerge in four innovation domains.

Read more