Hjem
Click

Senter for vitenskapsteori

Senter for vitenskapsteori (SVT) er en permanent, tverrfaglig og interfakultær enhet ved UiB med ansvar for forsking på, utdanning i og formidling av vitskapsteori.

Kontaktinformasjon:
Besøksadresse: Ida Bloms hus,Allégaten 34
Postadresse: Postboks 7805, 5020 Bergen, Norge
Telefon: 55 58 27 05
Epost: post@svt.uib.no

Forskning og undervisning

Forskingsprofilen til SVT favner bredt, med fokus på kritisk refleksjon over forholdet mellom vitenskap og samfunn. Senteret leder og deltar i flere EU- og   NFR-finansierte prosjekt som studerer etiske og samfunnsmessige sider ved vitenskap og teknologi. SVT er medlem av det nasjonale fagrådet for vitenskaps- og teknologistudier, og underviser vitenskapsteori og etikk i alle forskerutdanninger ved UiB. Senteret tilbyr også enkeltemner på bachelornivå, Dannelsesemner.

Dannelsesemner               Phd kurs

8th Annual S.Net meeting
Tag - KALENDER Created with Sketch. okt 12

The Co-Production of Emerging Bodies, Politics and Technologies

Den åttende S.Net konferansen vil bli arrangert i Bergen 12 -14 Oktober. Konferansespråket vil være engelsk.Vennligst se våre engelske sider for program, påmelding og oppdateringer.

dannelsesemner våren 2016
Tag - KALENDER Created with Sketch. jan 26

Infomøte: Dannelsesemner våren 2016

Vil du diskutere de store spørsmålene i vår tid på tvers av faglige skillelinjer og vitenskapelige kulturer? Vil du møte engasjerte studenter og forskere fra andre fag enn ditt eget? Da kan dannelsesemner være noe for deg.

UTDANNING

Utfordrer unge forskere om liv og død

Et nytt kurs på Centre for Cancer Biomarkers skal hjelpe unge kreftforskere til å gjøre gode valg i spørsmål om liv og død.

Kick-off for H2020 project HEIRRI

H2020 prosjektet HEIRRI ser på integrasjon av RRI i høyere utdanning og fremtidig forskning

Senter for vitenskapsteori har en sentral rolle i det europeiske prosjektet HEIRRI (Higher Education Institutions & Responsible Research and Innovation), finansiert gjennom H2020. Prosjektet har som mål å bedre kunne integrere ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) i utdanning på universitetsnivå innen naturvitenskaplige fag.

FORSKNING

Nå skal du kjennes igjen på kroppslukt og oppførsel

Er du klar for at lukt, gange og oppførsel skal kunne identifisere deg? UiB-forskere har undersøkt hva folk mener om økt grad av identifisering.

The Greening Group

Ved SVT har vi fokus på bærekraftig forskning og forsøker å overføre dette til vårt arbeidsmiljø. Et av tiltakene er at vi har opprettet en egen gruppe som har ansvar for små og store miljøtiltak ved senteret. Les mer på gruppens side.

 

Research on research

The Study of the Sciences and the Humanities (in Norwegian “vitskapsteori”) is “research on research” in a broad sense. The subject is scientific and scholarly research, encompassing all academic disciplines including the role of the sciences and the humanities in society. The methods are theoretical and normative as well as historical or sociological, with room for both a qualitative and quantitative approach.The research-based production of knowledge has changed dramatically in the last one hundred years by the large volume of research activity and knowledge being generated, the development of new theories and methods, changes at the institutional level, and taking into account all the new challenges and an altered sense of responsibility towards society. Read more