Senter for vitenskapsteori (SVT) er en permanent, tverrfaglig og interfakultær enhet ved UiB med ansvar for forsking på, utdanning i og formidling av vitskapsteori.

Kontaktinformasjon:
Besøksadresse: Ida Bloms hus,Allégaten 34
Postadresse: Postboks 7805, 5020 Bergen, Norge
Telefon: 55 58 27 05
Epost: post@svt.uib.no

Forskning og undervisning

Forskingsprofilen til SVT favner bredt, med fokus på kritisk refleksjon over forholdet mellom vitenskap og samfunn. Senteret leder og deltar i flere EU- og   NFR-finansierte prosjekt som studerer etiske og samfunnsmessige sider ved vitenskap og teknologi. SVT er medlem av det nasjonale fagrådet for vitenskaps- og teknologistudier, og underviser vitenskapsteori og etikk i alle forskerutdanninger ved UiB. Senteret tilbyr også enkeltemner på bachelornivå, Dannelsesemner.

Dannelsesemner               Phd kurs

The Greening Group

Ved SVT har vi fokus på bærekraftig forskning og forsøker å overføre dette til vårt arbeidsmiljø. Et av tiltakene er at vi har opprettet en egen gruppe som har ansvar for små og store miljøtiltak ved senteret. Les mer på gruppens side.

 

Research on research

The Study of the Sciences and the Humanities (in Norwegian “vitskapsteori”) is “research on research” in a broad sense. The subject is scientific and scholarly research, encompassing all academic disciplines including the role of the sciences and the humanities in society. The methods are theoretical and normative as well as historical or sociological, with room for both a qualitative and quantitative approach.The research-based production of knowledge has changed dramatically in the last one hundred years by the large volume of research activity and knowledge being generated, the development of new theories and methods, changes at the institutional level, and taking into account all the new challenges and an altered sense of responsibility towards society. Read more