Hjem

Senter for vitenskapsteori

Gjesteforelesing

Learning by Doing: On teaching philosophy of science to science undergraduates

photo-44.jpg

Gunilla Öberg
Gunilla Öberg

Gunilla Öberg frå University of British Columbia, held gjesteforelesinga "Learning by Doing: On teaching philosophy of science to science undergraduates" ved Senter for vitskapsteori. 

Forelesinga er åpen for alle interesserte.